Profil użytkownika Marzip - wpisy na forum

1. Supongo que Luis no aprobó el examen porque no habría/habrá estudiado. - tutaj raczej tylko Futuro Perfecto A czy we frazie habrá estudiado już się nie zawiera przypuszczenie i razem z supongo zbędnie się nie dublują?…
Czy obydwie wersje w tych zdaniach są poprawne? Jeśli tak, to jaka jest między nimi różnica? 1) Supongo que Luis no aprobó el examen porque no habría/habrá estudiado. 2) Pensaba que habríais/habíais coincidido ya en otra conferencia.…
Czy poniższe zdania są poprawne? Chodzi mi o szyk zdania. 1. Julia escribió un correo a su prima. A su prima Julia le escribió un correo. 2. La biblioteca presta a sus lectores muchos libros. La biblioteca presta muchos libros a sus lectores. A sus lectores la biblioteca les presta muchos libros. 3. El nieto lee un periódico a su abuelo. El nieto lee a su abuelo un peiódico. A su abuelo el nieto le lee un periódico. 4. Pepe le ha contado a su hermana la verdad. …
Tak myślałam. To jak w takim razie użyć tych słów w zdaniu, żeby pełniły funkcję przysłówka sposobu (w takim dziale książki gramatycznej je znalazłam). Książka podaje, że kilka przysłówków sposobu ma taką samą formę jak przymiotniki (np. właśnie convencido, decidido), tylko nie podaje przykładów.…
1 (Ella) Presentó su idea convencida. - Zaprezentowała swój pomysł z przekonaniem. 2 (Él) Lo anunció decidido. - Oznajmił to zdecydowanie. Czy te zdania są poprawne?…
Czyli można wstawić 'el' albo 'un' w przykładach z mango i kaktusem, i nie zmieni to znacznie znaczenia? A przy oczach to zależy czy stwierdzamy fakt (los ojos azules) czy oceniamy (unos ojos bonitos), tak?…
To są przykładowe zdania z książki do gramatyki: Un mango debe ser jugoso y dulce. Tiene unos ojos bonitos. Natomist w zdaniach ćwiczeniowych w podobnych zdaniach rodzajniki były inne: El cactus no necesita tanta agua. Tiene los ojos azules. Nie rozumiem, skąd ta rozbieżność w rodzajnikach. Wydaje mi się, że w zdaniach z kaktusem i mango, el/un może być użyte w obydwóch. Nie wiem natomiast, jak potraktować zdania z 'ojos'.…
Jaka jest różnica między tymi formami? Mi się wydaje że "llueve" opisuje ze generalnie pada, a "esta lloviendo" to że w tym momencie.…
Dice que no me ame. Dice que no me ama. Czy oba te zdania są poprawne? Wydaje mi się że pierwsze można przetłumaczyć jako "Mówi że mnie nie pokocha." a drugie "Mówi że mnie nie kocha." A takie dwa zdania? Es normal que no lo entiendas. Es normal que no lo entiendes. Czy to drugie zdanie jest możliwe? A gdybym chciała powiedzieć: Mam nadzieję że nie pada (w tym momencie). Espero que no esta lloviendo. Czy jednak z este.…
Znalazłam cztery formy "por que" występujące w hiszpańskim, ale nie mogę zrozumieć użycia "por que" pisanego oddzielnie, bez akcentu. Na ten temat znalazłam tylko artykuły po hiszpańsku i nie mogę wyłapać sensu. Może ktoś pomoże?…
Przeczytam książkę, na którą nie miałam czasu. Leeré el libro _____ no tenía tiempo. Nie wiem jak napisać ten podkreślony fragment, "para cual", "para que"?…