Ćwiczenia online - Czasowniki nieregularne - język hiszpański

Polecenie:

Conjuga los verbos en 2a persona plural de Presente de Indicativo.

poziom ćwiczenia: A2

Opis gramatyki: Czasowniki nieregularne - język hiszpański

  1. hacer

  2. dar

  3. estar

  4. pedir

  5. perder

  1. querer

  2. coger

  3. salir

  4. traer

  5. ir

Więcej ćwiczeń dla Czasowniki nieregularne - język hiszpański:

Zobacz także: Opis gramatyki: Czasowniki nieregularne - język hiszpański lub wszystkie Czasowniki nieregularne i zwrotne ćwiczenia

Komentarze (5)

Proszę poprawić to perdís na perdéis.

perdéis jest poprawnie , perdis jest błędnie

powinno byc perdéis

perdéis jest poprawne

słowo perder poprawia na perdís, czy nie powinno być perdéis?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.