Czasowniki nieregularne - język hiszpański

Oprócz czasowników regularnych, w języku hiszpańskim występują także czasowniki nieregularne. Te czasowniki należą do poszczególnych grup koniugacyjnych (I, II lub III), czyli generalnie końcówki mają takie same jak ich regularni koledzy. Ich nieregularność polega na pewnych zmianach ortograficznych w temacie.

Przykładem takiego czasownika, z którym na pewno już się spotkaliście, jest tener czyli mieć, należący do koniugacji II, czyli zakończonej na -er. Jest to typowy czasownik nieregularny: jego 1 os. l.p. odmienia się nieregularnie, a 2 i 3 l.p. oraz 3 os. l.m. mają w temacie zamianę e na ie:

Singular Plural
1. osoba playtengo playtenemos
mam mamy
2. osoba playtienes playtenéis
masz macie
3. osoba playtiene playtienen
ma mają

Popatrzymy teraz na inne czasowniki nieregularne. Na początek przyjrzymy się czasownikom, w których zachodzi zmiana w temacie, czyli pojawia się tzw. przegłos. Zwróćmy przy okazji uwagę, że takie nieregularności nigdy nie dotyczą 1 i 2 os. l.m.

Zmiana w temacie:

- e na ie, np. querer czyli chcieć, kochać

Singular Plural
1. osoba playquiero playqueremos
chcę chcemy
2. osoba playquieres playqueréis
chcesz chcecie
3. osoba playquiere playquieren
chce chcą

- e na i, np. pedir czyli prosić:

Singular Plural
1. osoba playpido playpedimos
proszę prosimy
2. osoba playpides playpedís
prosisz prosicie
3. osoba playpide playpiden
prosi proszą

- o na ue , np. volver czyli wracać:

Singular Plural
1. osoba playvuelvo playvolvemos
wracam wracamy
2. osoba playvuelves playvolvéis
wracasz wracacie
3. osoba playvuelve playvuelven
wraca wracają

Oprócz czasowników ze zmianą w temacie, istnieją także czasowniki, króre mają jedynie 1 os. l.p. nieregularną, a reszta odmienia się według odpowiedniej koniugacji. Przykładem takiego czasownika może być hacer - robić:

Singular Plural
1. osoba playhago playhacemos
robię robimy
2. osoba playhaces playhacéis
robisz robicie
3. osoba playhace playhacen
robi robią

Oto inne czasowniki z nieregularną 1 os. l.p. :

playsalir: salgo wychodzić: wychodzę
playsaber: wiedzieć: wiem
playcoger: cojo brać: biorę
playtraer: traigo przynosić: przynoszę
playponer: pongo kłaść: kładę
playdar: doy dawać: daję
playconocer: conozco znać: znam

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

<3