Czasowniki zwrotne - język hiszpański

Czasownik zwrotny składa się z czasownika podstawowego oraz zaimka zwrotnego:

playllamarse nazywać się

Czasownik podstawowy odmienia się zależnie od koniugacji (I grupa koniugacyjna to czasowniki o końcówce -ar, II o końcówce -er a III o końcówce -ir).

Zaimek zwrotny se - się przeskakuje przed czasownik i odmienia się zależnie od osoby, w której występuje czasownik. Popatrzmy więc na odmianę czasownika zwrotnego llamarse czyli nazywać się, należącego do I koniugacji:

Singular Plural
1. osoba playme llamo playnos llamamos
nazywam się nazywamy się
2. osoba playte llamas playos llamáis
nazywasz się nazywacie się
3. osoba playse llama playse llaman
nazywa się nazywają się

Teraz zdania z tymi czasownikami:

playMe llamo Paco y soy de Chile. Nazywam się Paco i jestem z Chile.
play¿Cómo te llamas? Jak się nazywasz?
playTu hermana se llama Luisa. Twoja siostra nazywa się Luisa.
playNos llamamos Silvia y Francisco. Nazywamy się Silvia i Francisco.
playOs llamáis Juan y Celia, ¿verdad? Nazywacie się Juan i Celia, prawda?
playMis perros se llaman Sol y Luna. Moje psy nazywają się Sol i Luna.

Jeśli czasownik zwrotny wystąpi po innym czasowniku głównym, np. móc - poder, chcieć - querer, musieć- tener que, przyjmie formę bezokolicznika, ale zaimek zwrotny się odmieni i dostosuje do osoby, o której mówimy:

play¿Puedes callarte? Możesz się uciszyć?
playEl niño no quiere lavarse. Dziecko nie chce się myć.
playTenemos que irnos. Musimy sobie pójść.

Oto inne czasowniki zwrotne i ich odmiana zależnie od koniugacji:

I koniugacja, której wzór podany był na przykładzie llamarse:

playlavarse myć się
playbañarse kąpać się
playcasarse żenić się
playquedarse zostawać

Podajmy jeszcze jeden przykład odmiany czasownika z I grupy - niech to będzie lavarse - myć się:

Singular Plural
1. osoba playme lavo playnos lavamos
myję się myjemy się
2. osoba playte lavas playos laváis
myjesz się myjecie się
3. osoba playse lava playse lavan
myje się myją się

Przykłady zdań:

playNos lavamos aquí. Myjemy się tutaj.
playMe lavo siempre antes de dormir. Myję się zawsze przed spaniem.
playÉl se lava dos veces al día. On myje się dwa razy dziennie.

II koniugacja:

playperderse zgubić się
playparecerse przypominać kogoś/coś
playmoverse ruszać się
playconocerse poznać się

... oraz jej odmiana na przykładzie czasownika moverse - ruszać się (uwaga, jest on nieregularny, w temacie pojawia się przegłos o>ue):

Singular Plural
1. osoba playme muevo playnos movemos
ruszam się ruszamy się
2. osoba playte mueves playos movéis
ruszasz się ruszacie się
3. osoba playse mueve playse mueven
rusza się ruszają się

Teraz zdania:

playLa tortuga se mueve lentamente. Żółw rusza się powoli.
playEstas chicas se mueven con gracia. Te dziewczyny poruszają się z wdziękiem.
playLos guardianes no se mueven. Strażnicy się nie ruszają.

III koniugacja:

playabrirse otwierać się
playirse iść sobie
playdormirse usnąć
playvestirse ubierać się

... i jej odmiana na przykładzie dormirse - usypiać, zasypiać (podobnie jak "moverse" czasownik ten ma przegłos o>ue):

Singular Plural
1. osoba playme duermo playnos dormimos
usypiam usypiamy
2. osoba playte duermes playos dormís
usypiasz usypiacie
3. osoba playse duerme playse duermen
usypia usypiają

Oto zdania:

playNos dormimos rápidamente. Zasypiamy szybko.
playEl profesor es aburrido y por eso los alumnos se duermen en sus clases. Nauczyciel jest nudny i dlatego uczniowie usypiają na jego lekcjach.
playElla siempre se duerme en el sofá. Ona zawsze zasypia na kanapie.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (4)

Mam pytanie: Czy istnieją jakiekolwiek czasowniki zwrotne całkowicie regularne w II i III koniugacji?

Błędy w koniugacji dormirse i moverse poprawione.

i tak samo III koniugacja czasownika "dormirse" w 3 os. l. poj powinno chyba byc "se duerme"

takie pytanie. czy w II koniugacji czasownik "moverse" nie powinien byc odmieniony w 3 os. l. poj jako "se mueve" i w 3 os. l . mn. jako "se mueven" ???

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.