Lista ćwiczeń online z hiszpańskiego

Czasy hiszpańskie

CZAS TERAŹNIEJSZY PRESENTE DE INDICATIVO

CZAS PRZESZŁY PRETÉRITO INDEFINIDO

Wstęp:

Tworzenie:

Formy nieregularne:

CZAS PRZESZŁY PRETÉRITO PERFECTO

CZAS PRZESZŁY PRETÉRITO IMPERFECTO

CZAS PRZYSZŁY FUTURO DE INDICATIVO

CZAS ZAPRZESZŁY PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

CZAS PRZYSZŁY FUTURO PERFECTO

ZESTAWIENIE CZASÓW

Słownictwo i wyrażenia

PERÍFRASIS VERBALES CZYLI KONIUGACJA PERYFRASTYCZNA

SŁOWOTWÓRSTWO

PRZYDATNE SŁÓWKA I WYRAŻENIA

Części mowy

ZAIMKI

dzierżawcze:

pytające:

nieokreślone:

wskazujące:

dopełnienia bliższego i dalszego:

względne:

LICZEBNIK

PRZYSŁÓWEK

PRZYIMEK

SPÓJNIK

RZECZOWNIK

PRZYMIOTNIK

CZASOWNIK

Wiadomości ogólne:

Wstęp:

Odmiana:

Użycie:

I grupa koniugacji - AR:

III grupa koniugacji - IR:

Czasowniki nieregularne:

Czasowniki zwrotne:

Imiesłów czynny Gerundio:

Tworzenie Gerundio:

Imiesłów bierny Participio:

RODZAJNIK

Konstrukcje gramatyczne i leksykalne

MOWA ZALEŻNA

STRONA BIERNA I KONSTRUKCJE CZASU

Wstęp:

Pytania i przeczenia:

Użycie:

Strona bierna z SER:

Wiadomości ogólne:

TRYB ROZKAZUJĄCY I SUBJUNTIVO

Wiadomości ogólne:

Tryb łączący Presente de Subjuntivo:

Tworzenie subjuntivo:

Czasowniki i wyrażenia wprowadzające subjuntivo:

Porównanie subjuntivo i indicativo:

Imperfecto de Subjuntivo:

Tworzenie:

Wstęp:

Formy regularne Imperativo:

Formy regularne Imperativo negativo:

Formy nieregularne Imperativo negativo:

TRYB WARUNKOWY I ZDANIA WARUNKOWE

Wiadomości ogólne:

Zdania warunkowe I typu:

Zdania warunkowe II typu:

Zdania warunkowe III typu:

WYMOWA HISZPAŃSKA

SZYK ZDANIA I INTERPUNKCJA

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.