Pytanie z bardzo trudnego tekstu.

Temat przeniesiony do archwium.
"pensión del 30 por 100 del salario regulador corresponde a las viudas que en el momento del fallecimiento del causante tienen hijos habidoscon"
Skąd to "habidos"?
Archaizm od "haber" z tekstów prawniczych, znaczący dawniej w tym kontekście "spłodzony/posiadany", którego się po polsku nie tłumaczy.
edytowany przez argazedon: 23 sty 2020

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Nauka języka