Podwójny imiesłów czasownika

Temat przeniesiony do archwium.
Czy w przypadku czasownika który ma podwójne imiesłowy np.torcer
To można zapisać tak:
hube torcido
i
hube tuerto
Czy tylko ta forma" Hube torcido " jest właściwa do budowy czasów.
Jeżeli tak, to kiedy stosujemy tą drugą nieregularną formę imiesłowu?
Do budowy czasów złożonych stosujemy tylko i wyłącznie imiesłowy regularne takich czasowników. Natomiast imiesłowy nieregularne stosuje się w funkcji przymiotników.
Wyjątków jest bardzo mało, np. "frito, roto" które generalnie wyparły swe formy regularne. Czasem można spotkać "rompido" w kontekście "zerwania narzeczeństwa" ale potocznie nikt tak nie powie.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia