Forma gerundio? Por qué?

Temat przeniesiony do archwium.
Dlaczego w poniższym zdaniu występuje forma gerundio "paseando"?
"la vi en el parque paseando al perro"
Gdy po czasownikach "ver, oír, sentir" stoi bezokolicznik, tworzy on zdanie podrzędnie złożone dopełnieniowe [La vi pasear = Widziałem, że spaceruje] natomiast tutaj właściwie nie wiadomo czy to imiesłów przysłówkowy "spacerując" odnoszący się do osoby, która widziała czy też imiesłów przymiotnikowy czynny "spacerującą" odnoszący się do osoby widzianej. Generalnie jednak imiesłów przymiotnikowy mamy wtedy gdy gerundio stoi zaraz po rzeczowniku (La gente paseando por la calle....= Ludzie spacerujący po ulicy ...)
Dlatego też, skoro nie jest to konstrukcja z bezokolicznikiem, należy tutaj zawsze Gerundio odnieść do autora wypowiedzi czyli "widziałem ją spacerując"
edytowany przez argazedon: 01 sty 2020

« 

Nauka języka

 »

Nauka języka