Mowa zalezna i imperfecto

Temat przeniesiony do archwium.
Me dijo que había perdido sus llaves y quería saber dónde estaban.
Dlaczego w tym zdaniu z mowa zależną wystepuje imperfecto " quería"? a nie plusquampwrfecto jak w pierwszym członie zdania?
Bo logicznie, powiedział autorowi zdania, że chce się dowiedzieć gdzie są klucze, które zgubił był wcześniej.

« 

Nauka języka

 »

Nauka języka