który zwrot jest poprawny?

Temat przeniesiony do archwium
de acuerdo czy estoy acuerdo? Czy są to może jakieś zamienniki?
!De acuerdo! = Zgoda!
Estoy DE acuerdo. = Zgadzam się.
Estoy EN mi acuerdo/mi juicio/mis cabales = Jestem przy zdrowych zmysłach.
Hm... Jest jeszcze tak, że
np.
Jeśli ktoś się zgadza i ty się zgadzasz to mówisz Yo tambien
Ktoś się nie zgadza i ty też to mówisz Yo tampoco
Ktoś nie, ty tak - (pues)* yo si
Ktoś tak, ty nie - (pues)* yo no

* pues nie jest konieczne w takim zestawieniu.

----
Ale to zależy od kontekstu zdania, bo nie wiem czy acuerdo i tambien/tampoco w twoim zdaniu pasują oba z tych zestawień
Możesz też powiedzieć standardowe "bueno"(dobrze), "vale" (angielski odpowiednik "OK" )

« 

Szkoły językowe

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie