Mowa zalezna

Temat przeniesiony do archwium
Ok, w takim razie dlaczego w drugim zdaniu jest imperfecto a nie indefinido. lub pluscuamperfecto?
Me dijeron que hacía buen tiempo.
(powiedzieli mi że była ładna pogoda).

Kiedy wprowadzamy czasownik w czasie perfecto w mowie zależnej?
Np. Zamiast me dijo "Me han dicho"?

Dijeron que iba a llover pero al final hizo buen tiempo.
Dlaczego w drugim zdaniu jest indefinido?
Skoro jest mowa zależna to na polski tłumaczymy tutaj Imperfecto jako "Powiedzieli mi, że JEST ładna pogoda". A nie ma Indefinido bo własnie mowa o pogodzie. Z definicji Imperfecto określa coś w dłuższym okresie.
Inaczej w tym:
Dijeron que iba a llover pero al final hizo buen tiempo. = ........... ale finalnie SIĘ ROZPOGODZIŁO
Mówili, że będzie padać (zanosiło sie na deszcz) ale na koniec stało się inaczej.

Jeśli zdanie główne jest w Pret. Perfecto i mamy do czynienia z Mową Zależną to zgodności czasów nie widać bo chociaż Pret. Perfecto nominalnie jest czasem przeszłym, odnosi sie do teraźniejszości, moment mówienia i moment odniesienia sę te same (hoy, esta semana, este mes, itp) więc reguła jest taka jak przy Presente i Futuro. Czyli zdanie podrzędne może być wtedy w każdym czasie i tłumaczymy zależnie od kontekstu.
edytowany przez argazedon: 04 lut 2019
Me llamó ayer porque quería saber si estábamos bien.

Dlaczego tu jest imperfecto?
Czy to mowa zalezna?
I jeszcze jedna wątpliwość dlaczego w poniższym zdaniu po cuando występuje konstrukcja estar + gerundio w czasie przeszłym skoro to mowa zalezna?
Me dijo que le vio cuando estaba bajando del autobús.
Cytat: matilda555
I jeszcze jedna wątpliwość dlaczego w poniższym zdaniu po cuando występuje konstrukcja estar + gerundio w czasie przeszłym skoro to mowa zalezna?Me dijo que le vio cuando estaba bajando del autobús.
Sama sobie odpowiedziałaś.
Cytat: argazedon
Cytat: matilda555
I jeszcze jedna wątpliwość dlaczego w poniższym zdaniu po cuando występuje konstrukcja estar + gerundio w czasie przeszłym skoro to mowa zalezna?Me dijo que le vio cuando estaba bajando del autobús.
Sama sobie odpowiedziałaś.

Nadal nie czaje?
Od kiedy w mowie zależnej pi cuando występuje estar z gerundio? Nie powinien być imperfecto? Skoro w zdaniu relacjonujacym jest czas teraźniejszy estaba bajando?
Witam, naprawdę nikt oprócz zarozumialego argazedona nie umie odpowiedzieć na powyższe pytanie?
Temat przeniesiony do archwium

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa - tłumaczenia