Mowa zalezna? Dlaczego ją tu zastosowano?

Temat przeniesiony do archwium
Cuando los abrí, pensé que Andresito estaría ya borrado del libro de los vivos.

Dlaczego jest w tym zdaniu "estaría"?
To po prostu zgodność czasów. Forma Condicional wyraża tutaj czynność przyszłą względem czynności przeszłej.
...pienso que estará ....
...pensé que estaría ...