Czas przeszły w bezokoliczniku

Temat przeniesiony do archwium.
"Os oía cantar" Dlaczego tu jest bezokolicznik zwykły a nie infinitivo compuesto skoro mamy 2 różne osoby i czas przeszly?
To jedna z konstrukcji bezokolicznika. Czasowniki "oír, ver" tworza zdania z bezokolicznikiem odpowiadajace polskim zdaniom podrzednie złożonym, dopełnieniowym.
Dokładnie tak samo tworzy sie te zdania po angielsku, np. "I saw her walk in the park yesterday"

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa