Tworzenie trybu łączącego Imperfecto de Subjuntivo - język hiszpański

Tworzenie Imperfecto de Subjuntivo wygląda następująco.

Do koniugacji I czyli zakończonej na -ar dodajemy następujące końcówki:

yo -ara nosotros -áramos
-aras vosotros -arais
él, ella -ara ellos, ellas -aran

To są końcówki. Ważne teraz, gdzie je dołączymy. Otóż przyłączamy je do rdzenia czasownika jaki pozostaje po usunięciu końcówki 3 os. l.m. czasu Pretérito Indefinido (de Indicativo) czyli -aron:

bezokolicznik 3os. l.m. Pretérito Indefinido rdzeń czasownika
hablar playhablaron habl-
mówić
cantar playcantaron cant-
śpiewać
levantar playlevantaron levant-
podnosić
pasar playpasaron pas-
dziać się, mijać
trabajar playtrabajaron trabaj-
pracować
preparar playprepararon prepar-
przygotowywać

Zobaczmy więc formy Pretérito Imperfecto de Subjuntivo czasownika trabajar - pracować (tłumaczenie jest umowne, gdyż trudno jednoznacznie przełożyć formy Subjuntivo na język polski):

yo playtrabajara ja żebym pracował/ pracowała
playtrabajaras ty żebyś pracował/ pracowała
él, ella playtrabajara on, ona żeby pracował/ pracowała
nosotros playtrabajáramos my żebyśmy pracowali/ pracowały
vosotros playtrabajarais wy żebyście pracowali/ pracowały
ellos, ellas playtrabajaran oni, one żeby pracowali/ pracowały

A tak to wygląda w zdaniach:

playSi trabajaras más, pasarías el examen. Gdybyś więcej pracował,
zdałbyś egzamin.
playMe dijo que trabajara. Powiedział mi, żebym pracował.
playSería bueno que trabajarais más. Byłoby dobrze, gdybyście
więcej pracowali.

Przejdźmy dalej ...
II i III grupa, czyli czasowniki zakończone na -er oraz -ir otrzymują takie same końcówki:

yo -iera nosotros -iéramos
-ieras vosotros -ierais
él, ella -iera ellos, ellas -ieran

W tym przypadku także dołączamy końcówki do rdzenia czasownika pozostającego po usunięcia końcówki 3 os. l.m. czasu Pretérito Indefinido czyli -ieron. Zauważmy, że często będzie to taki sam rdzeń, jak w bezokoliczniku, ale ta zasada nam pomoże, gdy będziemy mieli do czynienia z czasownikami nieregularnymi.

Spójrzmy na przykłady II grupy:

bezokolicznik 3os. l.m. Pretérito Indefinido rdzeń czasownika
comer playcomieron com-
jeść
beber playbebieron beb-
pić
tener playtuvieron tuv-
mieć
poder playpudieron pud-
móc
querer playquisieron quis-
chcieć, kochać
poner playpusieron pus-
położyć

Odmieńmy czasownik tener:

yo playtuviera ja żebym miał/ miała
playtuvieras ty żebyś miał/ miała
él, ella playtuviera on, ona żeby miał/ miała
nosotros playtuviéramos my żebyśmy mieli/ miały
vosotros playtuvierais wy żebyście mieli/ miały
ellos, ellas playtuvieran oni, one żeby mieli/ miały

Przykłady:

playSi tuviera más dinero, me iría de viaje. Gdybym miał więcej pieniędzy,
pojechałbym na wycieczkę.
playOjalá tuvierais más tiempo libre. Ach, żebyście mieli więcej wolnego czasu.
playSería bueno que tuvieran los deberes hechos. Byłoby dobrze, gdyby mieli odrobione lekcje.

Dobrze, a teraz III grupa:

bezokolicznik 3os. l.m. Pretérito Indefinido rdzeń czasownika
venir playvinieron vin-
przyjść
salir playsalieron sal-
wyjść
escribir playescribieron escrib-
pisać
partir playpartieron part-
wyruszyć, podzielić
mentir playmintieron mint-
skłamać
preferir playprefirieron prefir-
woleć

Odmienimy czasownik venir:

yo playviniera ja żebym przyszedł/ przyszła
playvinieras ty żebyś przyszedł/ przyszła
él, ella playviniera on, ona żeby przyszedł/ przyszła
nosotros playviniéramos my żebyśmy przyszli/ przyszły
vosotros playvinierais wy żebyście przyszli/ przyszły
ellos, ellas playvinieran oni, one żeby przyszli/ przyszły

Przykłady:

playSi vinierais a Polonia, veríais muchas ciudades bonitas. Gdyby przyszli pożyczyłbym im mój samochód.
playOjalá mis amigos vinieran ahora. Ach, gdyby tak moi przyjaciele przyszli teraz.
playSería bueno que tu perro viniera contigo. Byłoby dobrze gdyby twój pies przyszedł z tobą.
pozostałe zakładki:
Tryb łączący subjuntivo, zagadnienia:
Komentarze (1)

Jest błąd w tłumaczeniu: Si vinierais a Polonia, veríais muchas ciudades bonitas. Gdyby przyszli pożyczyłbym im mój samochód. :)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Tryb łączący subjuntivo