"Con" przed bezokolicznikiem

Temat przeniesiony do archwium.
Con escribirle no es suficiente

Dlaczego w tym zdaniu "con" jest przed bezokolicznikiem?
Przyimek "con" ma mnóstwo znaczeń zależnie od kontekstu. Z bezokolicznikiem może zastąpić Gerundio. Zaleznie od czasu może znaczyć "po (zrobieniu czegoś)" albo tworzyć imiesłów przysłówkowy uprzedni typu "zrobiwszy coś... ". Może też znaczyć np. "chociaż, mimo, aby" itp.
edytowany przez argazedon: 08 sty 2019
No dobrze ale to zdanie powyższe znaczy "nie wystarczy do niego napisać"
Więc skąd w tłumaczeniu "do niego napisać" wzięło się to. "con" przed escribirle?
To wynika z natury pewnych zwrotów bezosobowych i tworzących je czasowników oraz szyku tego zdania.. Tutaj masz czasownik "wystarczać/yć" który po hiszpańsku w formie bezosobowej wymaga "con". Zawsze mówimy: "bastar con .../ ser suficiente con" czyli:
Con escribirle no es suficiente = No es suficiente con escribirle
Con escribirle no basta = No basta con escribirle
Porównaj sobie:
Dos semanas son suficientes para ...
Con dos semanas es suficiente para .../Es suficiente con dos semanas para ...
Me bastan dos semanas para ...= Me basta con dos semanas ....
Tak samo:
Basta con verlo = Wystarczy zobaczyć
Basta con una palabra = Wystarczy jedno słowo
itp.
edytowany przez argazedon: 13 sty 2019
Właśnie chodzi mi o tą konstrukcje bezosobowe con z infinitive.
Gdzie znajdę czasowniki które łączą się z con w bezokoliczniku?

Np. Intentar +con
Trabajar +con?
Czy jest jakiś zamknięty ich katalog?
Konstrukcja "con +infinitive" to nie jest forma bezosobowa. Tworzy imiesłów równoważny z Gerundio.
No he ganado nada con trabajar para él= No he ganado nada trabajando para él
edytowany przez argazedon: 16 sty 2019
Tzn. że" con escribir" ="escribiendo"?
Można powiedzieć "napisanie lub pisząc" w tej formie z "con" jak i z końcówką gerundio?
Zalezy od kontekstu bo "con" użyjesz wtedy gdy określasz skutek użytego z nim czasownika, natomiast Gerundio można użyć wszędzie. Porównaj sobie powyższe zdania z "trabajar" z takim np:
Ganaba mucho dinero trabajando para él.
A jakie jeszcze czasowniki wymagają "con"? Tak jak "suficiente /bastar"?
Jeszcze np. "sobrar" i zwrot "estar bien" który też wymaga "con" przed dopełnieniem.
Temat przeniesiony do archwium.