Rodzaje przysłówków hiszpańskich

Poznamy teraz kilka ważnych przysłówków oraz nauczymy się je tworzyć od przymiotników.

Najczęściej używane przysłówki to takie, które opisują inne przysłówki lub przymiotniki:

playmuy bardzo
playpoco mało
playdemasiado zbyt
playbastante wystarczająco, dość
playmás bardziej
playmenos mniej
playcasi prawie
playtan tak, tak bardzo
playapenas zaledwie/prawie wcale

Zobaczmy przykłady ich użycia:

playHablas bastante bien español. Mówisz dość dobrze po hiszpańsku.
playEs muy guapo. Jest bardzo przystojny.
playSon más inteligentes
que la gente corriente.
bardziej inteligentni niż zwykli ludzie.
playJuan apenas sale de casa. Juan prawie nie wychodzi z domu.
playMis perros son tan traviesos
como tus gatos.
Moje psy są tak psotne
jak twoje koty.

Teraz czas na przysłówki, które dokładnie opisują sposób wykonywania czynności (w niektórych przypadkach dopuszczalne są dwie formy):

playlento/lentamente wolno
playdespacio powoli
playrápido/rápidamente szybko
playbien dobrze
playmal źle
playmejor lepiej
playpeor gorzej

Kilka przykładów? Proszę bardzo:

playEs mejor hacerlo ahora. Lepiej zrobić to teraz.
playVeo bien. Dobrze widzę.
playCorren rápido/rápidamente. Szybko biegają.
playCocina mejor que su mujer. Gotuje lepiej niż jego żona.
playMi profesor habla despacio. Mój nauczyciel mówi powoli.

Większość przysłówków powstaje od przymiotników. Dodajemy wówczas do nich końcówkę -mente i już mamy przysłówek:

playfácil łatwy
playfácilmente łatwo, z łatwością
playdifícil trudny
playdifícilmente trudno
playobvio oczywisty
playobviamente oczywiście
playtotal całkowity
playtotalmente całkowicie

Oto przykłady:

playAprendemos español fácilmente. Uczymy się hiszpańskiego z łatwością.
playObviamente es su culpa. To oczywiście jej wina.
playEstoy totalmente
enamorado de ti.
Jestem w tobie
całkowicie zakochany.

Ćwiczenia online:

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

dodałabym, że tworząc przysłówek z przymiotnika, potrzebujemy żeńskiej wersji przymiotnika, np. obviO -> obviA -> obviAmente