Rzeczowniki hiszpańskie

Rzeczownik czyli sustantivo pełni w języku hiszpańskim taką samą funkcję jak w polskim. Jest podmiotem w zdaniu, jak np:

Los Perros son bonitos. Psy są ładne.
playLa mesa es redonda. Stół jest okrągły.
playEl poema es largo. Wiersz jest długi.

Rzeczownik może też wystąpić po czasowniku:

Los Perros son amigos del hombre. Psy są przyjaciółmi człowieka.
playLa mesa es un mueble. Stół to mebel.
playComemos pescado. Jemy rybę.

Jeśli chodzi o género - rodzaj rzeczownika w hiszpańskim pojawiają się tylko dwa: masculino - męski oraz femenino - żeński. Rodzaj rozróżniamy po rodzajniku, jaki ma rzeczownik: el to rodzajnik męski, la to rodzajnik żeński.

Osoby i zawody są w hiszpańskim najcześciej takiego samego rodzaju jak po polsku, np.:

playel hombre mężczyzna, człowiek
playla mujer kobieta
playel profesor nauczyciel
playla profesora nauczycielka
playel chico chłopiec
playla chica dziewczyna

Zobaczymy teraz, jakie końcówki pomogą nam odkryć rodzaj rzeczownika. Pamiętajmy, że jest dużo różnic w rodzajach w języku hiszpańskim i polskim, czyli niekoniecznie rodzaj męski w hiszpańskim odpowiada męskiemu w polskim. Ucząc się słówek, po prostu należy się uczyć od razu z rodzajnikami.

Rzeczowniki męskie są najczęściej zakończone na -o:

playel chico chłopiec
playel mundo świat
playel pueblo wioska, lud
playel perro pies

Częstą koncówką męską jest również -aje:

playel garaje garaż, warsztat
playel maquillaje makijaż
playel doblaje dubbing
playel masaje masaż

Rodzaju męskiego są też rzeczowniki zakończone na -or, często są to nazwy zawodów:

playel actor aktor
playel profesor nauczyciel
playel color kolor
playel lector czytelnik

Generalnie większość rzeczowników zakończonych na spółgłoskę jest rodzaju męskiego:

playel mar morze
playel corazón serce
playel árbol drzewo
playel reloj zegar

Istnieje też grupa rzeczowników męskich zakończona na -a (co jest typowe dla rodzaju żeńskiego, o tym za chwilkę). Są to często słowa pochodzenia greckiego (zwróćmy uwagę, że od nich też pochodzą polskie wersje):

playel problema problem
playel tema temat
playel idioma język
playel drama dramat
playel planeta planeta
playel mapa mapa

No i czas na rodzaj żeński. Jak już wspomnieliśmy typową końcówką żeńską jest -a:

playla chica dziewczyna
playla mosca mucha
playla piscina basen
playla bolsa torba

Rzeczowniki zakończone na -dad i -tad mają najczęściej rodzaj żeński:

playla universidad uniwersytet
playla ciudad miasto
playla variedad różnorodność
playla propiedad własność
playla amistad przyjaźń
playla libertad wolność

Typową końcówką żeńską jest również -ción oraz -sión:

playla situación sytuacja
playla canción piosenka
playla dirección adres, kierunek
playla acción czynność, akcja
playla televisión telewizja
playla impresión wrażenie

Pojawiają się też wyjątki czyli rzeczowniki żeńskie zakończone na -o:

playla mano ręka
playla foto (la fotografía) zdjęcie
playla radio radio
playla moto (la motocicleta) motor

Warto też wiedzieć, że niektóre rzeczowniki wraz z rodzajem zmieniają znaczenie. Niekiedy są to dwa słowa ze sobą powiązane, np.:

playel guía przewodnik (człowiek) playla guía przewodnik (książka)
playel policía policjant playla policía policja
playel margen margines playla margen brzeg
playel barco statek playla barca łódka
playel gorro czapka zimowa playla gorra czapka z daszkiem

Innym razem, rodzaj rzeczownika zmienia zupełnie jego znaczenie:

playel capital kapitał playla capital stolica
playel cura ksiądz playla cura leczenie
playel orden porządek playla orden rozkaz, polecenie
playel coma śpiączka playla coma przecinek
playel pendiente kolczyk playla pendiente zbocze

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

'Ianthe' - słowa "el bolso" i "la bolsa" to dwa odrębne rzeczowniki. Akurat damska torebka jest rodzaju męskiego ale tutaj dobrze przetłumaczono rodzaj żeński jako 'torba" np. podróżna lub na zakupy.

a czy czasami la bolsa - nie powinno być - el bolso - rodzaj męski?