Strona bierna w języku hiszpańskim - voz pasiva

Nauczymy się dziś tworzyć zdania w stronie biernej, zwanej po hiszpańsku voz pasiva. Są to takie struktury, w których przedmiot czynności jest ważniejszy niż jej wykonawca:

playLa botella está abierta. Butelka jest otwarta.
playEl ladrón fue capturado. Złodziej został złapany.
playEl banco está pintado. Ławka jest pomalowana.

Spójrzmy więc jak tworzy się stronę bierną. Do jej budowy używamy jednego z dwóch czasowników być: ser lub estar oraz participio pasado:

estar + participio pasado = strona bierna
ser + participio pasado = strona bierna

Jeśli chodzi o participio pasado to jest to forma czasownika, z którą spotkaliśmy się już w czasie Pretérito Perfecto. Jej tworzenie polega na zmianie końcówki czasownika: jeśli ma on końcówkę -ar, czyli należy do I grupy koniugacyjnej, zmienia się ona na -ado, jeśli należy do II lub III grupy koniugacyjnej, czyli kończy się na -er lub -ir, jego końcówka zmieniana jest na -ido:

I grupo -ar -ado playestar playestado
II grupo -er -ido playcomer playcomido
III grupo -ir -ido playvivir playvivido

Część participios pasados jest nieregularna, oto te, których będziemy używać w stronie biernej:

bezokolicznik participios pasado
playabrir playabierto
otwierać otwarty
playcubrir playcubierto
przykrywać przykryty
playdecir playdicho
powiedzieć powiedziany
playescribir playescrito
pisać napisany
playhacer playhecho
robić zrobiony
playponer playpuesto
położyć położony
playver playvisto
widzieć widziany
romper playroto
psuć, łamać zepsuty, złamany
playmorir playmuerto
umrzeć martwy
playvolver playvuelto
wracać zwrócony, odwrócony

Warto wiedzieć, że participio pasado w stronie biernej pełni funkcję przymiotnika, dlatego ma dwa rodzaje, męski i żeński, czyli zmienia się końcówka:

bezokolicznik participio pasado - liczba pojedyncza
rodzaj męski rodzaj żeński
playvender playvendido playvendida
sprzedawać sprzedawany sprzedawana
playpintar playpintado playpintada
malować malowany malowana
playconocer playconocido playconocida
znać znany znana

Oczywiście, mamy także liczbę pojedynczą i mnogą:

bezokolicznik participio pasado - liczba mnoga
rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
playvender playvendidos playvendidas
sprzedawać sprzedawani sprzedawane
playpintar playpintados playpintadas
malować malowani malowane
playconocer playconocidos playconocidas
znać znani znane

Przypomnijmy sobie zdania z początku:

playLa botella está abierta. Butelka jest otwarta.
playEl ladrón fue capturado. Złodziej został złapany.
playEl banco está pintado. Ławka jest pomalowana.

Oto participios pasado, które pojawiają się w przykładach:

playabrir playabierta
otwierać otwarta
playcapturar playcapturado
złapać złapany
playpintar playpintado
malować pomalowany

Na przykładach widzimy, że w stronie biernej ważny jest skutek czynności (otwarcie butelki, pomalowanie ławki). Czasem można jednak w stronie biernej dodać wykonawcę czynności. Służy nam do tego to oto słówko:

playpor przez

I tak powstaną nam zdania:

playLa botella fue abierta por su marido. Butelka została otwarta przez jej męża.
playEl ladrón fue capturado por la policía. Złodziej został złapany przez policję.
playEl banco fue pintado por los chicos. Ławka została pomalowana
przez chłopców.

Zwróćmy uwagę, że zmieniła się forma strony biernej, bo estar zmieniło się na ser. Tu przechodzimy do różnicy w użyciu tych dwóch czasowników, którą zaraz się zajmiemy.

pozostałe zakładki:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Strona bierna i konstrukcje czasu