Formy regularne trybu rozkazującego Imperativo negativo w języku hiszpańskim

Zobaczymy teraz, jak wyglądają formy regularne Imperativo negativo.

Dobrze, zacznijmy, jak zwykle, od I grupy koniugacyjnej, czyli czasowników zakończonych na -ar. Tak wyglądają ich końcówki w Imperativo negativo:

-es
él, ella -e
nosotros -emos
vosotros -éis
ellos, ellas -en

Popatrzmy na formy Imperativo negativo jakiegoś czasownika z I grupy, np. hablar - mówić:

playno hables ty nie mów
él, ella, usted playno hable on, ona, pan, pani niech nie mówi
nosotros playno hablemos my nie mówmy
vosotros playno habléis wy nie mówcie
ellos, ellas, ustedes playno hablen oni, one, panowie, panie niech nie mówią

Prawda, że nie jest to trudne? Wszystkie a z odmiany czasownika w czasie tereźniejszym zostały po prostu zmienione na e.

Oto kilka zdań z czasownikami z grupy I:

playNo hables con él. Nie rozmawiaj z nim.
playNo trabaje tanto. Niech pan tyle nie pracuje!
play¡No bailemos, no me gusta la música Nie tańczmy, nie podoba mi się muzyka.
playPor favor, no gritéis. Proszę, nie krzyczcie.
playNo hablen con el jefe, está irritado. Niech państwo nie rozmawiają z szefem, jest poirytowany.
playMejor no pases tanto tiempo en frente del ordenador. Lepiej nie spędzaj tyle czasu przed komputerem.

Zajmijmy się teraz II grupą czasowników, czyli tymi zakończonymi na -er. Ich końcówki wyglądają tak:

-as
él, ella -a
nosotros -amos
vosotros -áis
ellos, ellas -an

Tu znowu obserwujemy wymianę literek: odmieniamy czasownik jakby należał nie do II, ale do I koniugacji, czyli po prostu e z końcówki zamienia się w a.

Zobaczmy to na przykładzie czasownika comer - jeść:

playno comas ty nie jedz
él, ella, usted playno coma on, ona, pan, pani niech nie je
nosotros playno comamos my nie jedzmy
vosotros playno comáis wy nie jedzcie
ellos, ellas, ustedes playno coman oni, one, panowie, panie niech nie jedzą

Oto przykładowe zdania z czasownikami II grupy:

play¡No comas estas setas! ¡Son venenosas!¡ Nie jedz tych grzybów! Są trujące!
playNo corra tanto, tenemos mucho tiempo. Niech pan/pani tak nie biegnie, mamy dużo czasu.
play¡No perdamos este autobús! ¡Corramos! Nie spóźnijmy się na ten autobus! Biegnijmy!
playNiños, no leáis estos libros. Dzieci, nie czytajcie tych książek.
playMejor no coman esto, no es sano. Lepiej niech państwo tego nie jedzą, nie jest zdrowe.
playNo bebas más cerveza, por favor. Proszę, nie pij więcej piwa.

A teraz czas na III grupę, czyli czasowniki zakończone na -ir. I, uwaga, dobra wiadomość! Ich końcówki są takie same jak II grupy!

-as
él, ella -a
nosotros -amos
vosotros -áis
ellos, ellas -an

Fajnie, prawda?

Odmienimy sobie teraz w Imperativo negativo czasownik escribir - pisać:

playno escribas ty nie pisz
él, ella, usted playno escriba on, ona, pan, pani niech nie pisze
nosotros playno escribamos my nie piszmy
vosotros playno escribáis wy nie piszcie
ellos, ellas, ustedes playno escriban oni, one, panowie, panie niech nie piszą

A teraz kilka przykładów:

playNo recibas este paquete, no sabemos de quién es. Nie przyjmuj tej paczki, nie wiemy, od kogo jest.
playNo escriba nada en este libro, por favor. Proszę nie pisać nic w tej książce.
playMejor no partamos ahora, el tiempo es muy malo. Lepiej nie wyruszajmy teraz, pogoda jest bardzo zła.
playNo escribáis tonterías en la pizarra. Nie piszcie głupot na tablicy.
playNo partan el pavo todavía. Niech to państwo jeszcze nie dzielą indyka.
playNo batas los huevos todavía, los voy a necesitar más tarde. Nie ubijaj jeszcze jajek, będę ich potrzebować dopiero póżniej.

Bardzo dobrze, regularne formy Imperativo negativo nie mają już przed nami tajemnic.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.