Liczebniki główne w języku hiszpańskim

Liczebniki główne czyli numerales cardinales to ważna część mowy, której warto przyjrzeć się bliżej. Na pewno słyszeliście już kiedyś uno, dos, tres... czyli 1,2,3... po hiszpańsku. Czyli nie zaczynamy od zera. Hmmm, chociaż może jednak tak:

0 playcero

Dobrze, czas nauczyć się liczyć po hiszpańsku, raz a dobrze. Zaczynamy od pierwszej dziesiątki:

1 playuno
2 playdos
3 playtres
4 playcuatro
5 playcinco
6 playseis
7 playsiete
8 playocho
9 playnueve
10 playdiez

Teraz od 11 do 15, co jest troszkę bardziej skomplikowane:

11 playonce
12 playdoce
13 playtrece
14 playcatorce
15 playquince

Od 16 już jest łatwo:

16 playdieciséis
17 playdiecisiete
18 playdieciocho
19 playdiecinueve

Zwróćmy uwagę na akcent, który pojawił się nad 16. Dzieje się tak, ponieważ jest to słowo jednosylabowe.

Teraz czas na dwadzieścia:

20 playveinte
21 playveintiuno
22 playveintidós
23 playveintitrés
24 playveinticuatro
25 playveinticinco
26 playveintiséis
27 playveintisiete
28 playveintiocho
29 playveintinueve

Tutaj też pojawia się akcent: nad 22, 23 i 26.

Od 30 jest już dużo prościej, ponieważ regularnie:

30 playtreinta
31 playtreinta y uno
32 playtreinta y dos
33 playtreinta y tres
34 playtreinta y cuatro
35 playtreinta y cinco
36 playtreinta y seis
37 playtreinta y siete
38 playtreinta y ocho
39 playtreinta y nueve

I tak ze wszystkimi dziesiątkami po kolei:

40 playcuarenta
41 playcuarenta y uno
50 playcincuenta
52 playcincuenta y dos
60 playsesenta
63 playsesenta y tres
70 playsetenta
80 playochenta
90 playnoventa

Teraz 100. Jeśli występuje samo, czyli jest to równe sto, ma formę cien:

100 playcien

Jeśli jest już powyżej 100, to zamiast cien mamy ciento:

101 playciento uno
102 playciento dos
103 playciento tres

Idziemy dalej, czyli setki i dziesiątki razem:

111 playciento once
122 playciento veintidós
133 playciento treinta y tres

Zwróćcie uwagę, że spójnik y występuje tylko między dziesiątkami i jednościami.

Tutaj na chwilę się zatrzymamy. Jedna uwaga: wszystkie powyższe liczebniki mają jedynie rodzaj męski. Wyjątkiem jest 1 - uno, który ma też formę żeńską:

1 chica playuna chica jedna dziewczyna
1 actriz playuna actriz jedna aktorka
1 madre playuna madre jedna mama

Mówiąc o liczbie 1 - uno, musimy też pamiętać, że jeśli stoi przed rzeczownikiem męskim w liczbie pojedynczej i mnogiej, to skraca się do formy un:

1 chico playun chico jeden chłopak
1 actor playun actor jeden aktor
1 padre playun padre jeden tata
21 hombres playveintiún hombres dwudziestu jeden mężczyzn
51 coches playcincuenta y un coches pięćdziesiąt jeden samochodów

Wiemy już zatem, że liczebniki zawierające 1 (z wyjątkiem 11), mają tak naprawdę trzy formy:

1 playuno playun playuna
21 playveintiuno playveintiún playveintiuna
31 playtreinta y uno playtreinta y un playtreinta y una
81 playochenta y uno playochenta y un playochenta y una

Zobaczmy teraz przykłady z pozostałymi liczebnikami:

7 gatos playsiete gatos siedem kotów
11 chicos playonce chicos jedenastu chłopców
34 actores playtreinta y cuatro actores trzydziestu czterech aktorów
99 botellas playnoventa y nueve botellas dziewięćdziesiąt
dziewięć
butelek
100 páginas playcien páginas sto stron
119 libros playciento diecinueve libros sto dziewiętnaście książek
176 personas playciento setenta y seis personas sto siedemdziesiąt sześć osób

Dobrze, wróćmy do naszego liczenia. Gdzie skończyliśmy, aha, teraz 200. Tu występują już dwa rodzaje, męski i żeński:

200 playdoscientos, doscientas
300 playtrescientos, trescientas
400 playcuatrocientos, cuatrocientas
500 playquinientos, quinientas
600 playseiscientos, seiscientas
700 playsetecientos, setecientas
800 playochocientos, ochocientas
900 playnovecientos, novecientas

Dodawanie dziesiątek jest bardzo łatwe:

222 playdoscientos veintidós, doscientas veintidós
333 playtrescientos treinta y tres, trescientas treinta y tres
496 playcuatrocientos noventa y seis, cuatrocientas noventa y seis
570 playquinientos setenta, quinientas setenta
608 playseiscientos ocho, seiscientas ocho
711 playsetecientos once, setecientas once
804 playochocientos cuatro, ochocientas cuatro
951 playnovecientos cincuenta y uno, novecientas cincuenta y una

Pamiętajmy oczywiście, że 1 - uno ma zawsze dwa rodzaje.

Kilka przykładów:

227 gatos playdoscientos veintisiete gatos dwieście dwadzieścia siedem kotów
421 chicas playcuatrocientas veintiuna chicas czterysta dwadzieścia jeden dziewczynek
540 actores playquinientos cuarenta y un actores pięciuset czterdziestu jeden aktorów
669 botellas playseiscientos sesenta y nueve botellas sześćset sześćdziesiąt
dziewięć
butelek
700 páginas playsetecientas páginas siedemset stron
838 libros playochocientos treinta y ocho libros osiemset trzydzieści osiem książek
951 personas playnovecientas cincuenta y una personas dziewięćset pięćdziesiąt jeden osób

Przyszedł czas na większe liczby:

1.000 playmil
2.000 playdos mil
5.000 playcinco mil
7.000 playsiete mil
9.000 playnueve mil
15.000 playquince mil
43.000 playcuarenta y tres mil
80.000 playochenta mil
99.000 playnoventa y nueve mil

Zwróćmy uwagę, że tysiąc - mil się nie odmienia. Poza tym, gdy mówimy o jednym tysiącu to, podobnie jak w języku polskim, pomijamy liczbę "jeden" i mówimy tylko mil, tysiąc. W hiszpańskim zwykle stawia się też kropkę, aby oddzielić tysiące, tak jak to widzimy w przykładach powyżej.

Oto przykłady z tysiącami i resztą ferajny:

1.000 gatos playmil gatos tysiąc kotów
2.421 chicas playdos mil cuatrocientas veintiuna chicas dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden dziewczynek
15.540 actores playquince mil quinientos cuarenta y un actores piętnaście tysięcy pięciuset czterdziestu jeden aktorów
56.669 botellas playcincuenta y seis mil seiscientos sesenta y nueve botellas pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć butelek
69.700 páginas playsesenta y nueve mil setecientas páginas sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset stron
88.838 libros playochenta y ocho mil ochocientos treinta y ocho libros osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem książek
90.951 personas playnoventa mil novecientas cincuenta y una personas dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden osób

Uff, zbliżamy się już do końca. Jeszcze tylko miliony:

1.000.000 playun millón
2.000.000 playdos millones
11.000.000 playonce millones
47.000.000 playcuarenta y siete millones
89.000.000 playochenta y nueve millones

Do zapamiętania: millón - milion ma liczbę mnogą. Przed jednym milionem stawiamy już liczbę "jeden", dlatego mówimy un millón. Pojawiają się też kropeczki oddzielające tysiące i miliony.

Jeszcze kilka przykładów:

1.000.000 euros playun millón de euros milion euro
2.400.004 zlotys playdos millones cuatrocientos mil cuatro zlotys dwa miliony czterysta tysięcy cztery złote
13.540.000 dólares playtrece millones quinientos cuarenta mil dólares trzynaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dolarów
56.600.673 libras playcincuenta y seis millones seiscientos mil seiscientas setenta y tres libras pięćdziesiąt sześć milionów sześćset tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy funty

Już chyba wystarczy tego liczenia, prawda?

Ćwiczenia online:

0187
 
0%
1166
 
0%
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Witaj.

W przykładzie : 56.600.673 libras -cincuenta y seis millones seiscientos mil seiscientas setenta y tres libras moim zdaniem jest błąd.
Powinno być: cincuenta y seis millones seiscientas mil seiscientas setenta y tres libras.

Pozdrawiam

W przykładach z aktorami są błędy. Zamiast 540 po hiszpańsku jest 541, a zamiast 15.540 – 15.541 Proszę uwzględnić w cyfrach tego jednego aktora, żeby nie było mu przykro :)

jak przeczytać takie liczby jak:

1.576.920: UN millón quinientos setenta y seis mil, novecientos veinte

1.001.450: UN millón un mil uno cuatrocientos cincuenta

Chodzi mi o sam poczatek, mówi się ten "un millón"?

Czy to prawda, że w przypadku gdy mówimy ile zarabiamy, to poprawna wersja brzmi,np.:

Gano mil quinientos EURO [bez tego [UN mil]?

Dziękuję za odpowiedź.