Liczebniki porządkowe w języku hiszpańskim

Poznamy teraz hiszpańskie liczebniki porządkowe - numerales ordinales. Dla ich oznaczenia pojawia się mały znaczek u góry:

playsegundo drugi
playsexto szósty
10° playdécimo dziesiąty

Widzicie to malutkie o? Jest ono zarezerwowane dla rodzaju męskiego. Dla żeńskiego stosujemy maleńkie a:

playsegunda druga
playsexta szósta
10ª playdécima dziesiąta

Dobrze, po kolei, po kolei... Oto liczebniki porządkowe od 1 do 10 (rodzaj męski):

playprimero pierwszy
playsegundo drugi
playtercero trzeci
playcuarto czwarty
playquinto piąty
playsexto szósty
playséptimo siódmy
playoctavo ósmy
playnoveno dziewiąty
10° playdécimo dziesiąty

Jedna uwaga: liczebniki pierwszy i trzeci skracają się przed rzeczownikami męskimi:

1° piso playprimer piso pierwsze piętro
1° caso playprimer caso pierwszy przypadek
3° marido playtercer marido trzeci mąż
3° hijo playtercer hijo trzeci syn

Rodzaj żeński to tylko zmiana końcówek:

playprimera pierwsza
playsegunda druga
playtercera trzecia
playcuarta czwarta
playquinta piąta
playsexta szósta
playséptima siódma
playoctava ósma
playnovena dziewiąta
10ª playdécima dziesiąta

Zobaczmy kilka zdań z liczebnikami:

playEste es mi primer marido. To jest mój pierwszy mąż.
playVivo en el segundo piso. Mieszkam na drugim piętrze.
playRafael Nadal fue tercero. Rafael Nadal był trzeci.
playYa es la cuarta vez que veo esta película. To już czwarty raz, jak oglądam ten film.
playEl quinto ejercicio es muy difícil. Piąte ćwiczenie jest bardzo trudne.
playEs la sexta película de este director. To jest szósty film tego reżysera.
playEs la séptima mujer de este director. To jest siódma żona tego reżysera.
playAgosto es el octavo mes del año. Sierpień to ósmy miesiąc w roku.
playEs el noveno partido de este jugador. To dziewiąty mecz tego zawodnika.
El capítulo décimo es muy aburrido. Dziesiąty rodział jest bardzo nudny.

A teraz dobra wiadomość: liczebników porządkowych używa się najczęściej od 1 do 10.
Powyżej 10 to liczebnik główny występuje w roli liczebnika porządkowego:

siglo XX playsiglo veinte XX wiek
siglo XI playsiglo once XI wiek
12º capítulo playcapítulo doce rodział dwunasty
30º capítulo playcapítulo treinta rozdział trzydziesty
Luis XVI playLuis dieciséis Ludwik XVI
Alfonso XIII playAlfonso trece Alfons XIII
17º piso playpiso diecisiete siedemnaste piętro
20º piso playpiso veinte dwudzieste piętro

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.