Stopniowanie przymiotników w języku hiszpańskim

Zobaczymy teraz, jak możemy stopniować przymiotniki.

stopień równy

Na początek stopień równy, czyli kiedy chcemy coś z czymś porównać. Użyjemy wtedy struktury:

playtan ... como ... tak ... jak ...

Na przykład:

playPaco es tan guapo como Pedro. Paco jest tak ładny jak Pedro.
playMarco no es tan tonto como ella. Marco nie jest tak głupi jak ona.
Mi hermana es tan guapa como una modelo. Moja siostra jest (tak) ładna jak modelka.

stopień niższy i wyższy

Dobrze, a teraz zobaczymy, jak stworzyć stopień wyższy i niższy. Zastosujemy wówczas jeden z przysłówków:

playmás bardziej
playmenos mniej

Do porównywania stopnia wyższego i niższego używamy

playque niż

Zobaczmy przykłady:

stopień równy stopień wyższy
playsimpático playmás simpático
sympatyczny sympatyczniejszy
playcorto playmás corto
krótki krótszy
playamable playmás amable
miły milszy
playPaco es más simpático que Pedro. Paco jest sympatyczniejszy niż Pedro.
playTu pelo es más corto que mi pelo. Twoje włosy są krótsze niż moje.
playAhora mi hermana es más amable que antes. Moja siostra jest milsza niż wcześniej.
stopień równy stopień niższy
playalto playmenos alto
wysoki niższy (dosł. mniej wysoki)
playdifícil playmenos difícil
trudny łatwiejszy (dosł. mniej trudny)
playdelgado playmenos delgado
szczupły grubszy (dosł. mniej szczupły)

playPaco es menos alto que Pedro. Paco jest niższy niż Pedro.
playEste examen es menos difícil que
el último.
Ten egzamin jest łatwiejszy niż ostatni.
Mi gato está menos delgado que antes. Mój kot jest grubszy niż wcześniej.

Jak widać, stopień wyższy i niższy tłumaczy się na język polski tak samo, choć stopień niższy, w dosłownym tłumaczeniu, brzmi nieco delikatniej, powiedzmy, bardziej dyplomatycznie.

stopień najwyższy

W końcu dotarliśmy do stopnia najwyższego. Tworzy się go przez dodanie odpowiedniego rodzajnika określonego do formy stopnia wyższego:

playel/la/los/las más najbardziej
playel/la/los/las menos najmniej

Jeżeli chcemy określić zakres oddziaływania przymiotnika używamy:

playde z

Uwaga! Pamiętajcie, że przyimek de może występować wraz z rodzajnikami, a z rodzajnikiem męskim w liczbie pojedynczej tworzy skróconą formę: de + el = del.

Oto przykłady:

stopień równy stopień najwyższy
playsimpático playel más simpático
sympatyczny najsympatyczniejszy
playamable playla más amable
miła najmilsza
playcortos playlos más cortos
krótkie najkrótsze
playfeas playlas más feas
brzydkie najbrzydsze

playPaco es el más simpático de toda la clase. Paco jest najsympatyczniejszy z całej klasy.
playMaría es la más amable de mis hermanas. María jest najmilszą z moich sióstr.
playEstos son los dedos más cortos del mundo. To są najkrótsze palce świata.
playSus gatas son las más feas que he visto en mi vida. Jej kotki sa najbrzydszymi jakie w życiu widziałem.
stopień równy stopień najniższy
playalto playel menos alto
niski najniższy
playdelgada playla menos delgada
szczupła najgrubsza
playdifíciles playlos menos difíciles
trudne najłatwiejsze
playtontas playlas menos tontas
głupie najmądrzejsze
playPaco es el menos alto del grupo. Paco jest najniższy z grupy.
playEsta modelo es la menos delgada de todas. Ta modelka jest najgrubsza ze wszystkich.
playEstos exámenes son los menos difíciles de todos. Te egzaminy są najłatwiejsze ze wszystkich.
playEstas preguntas son las menos tontas que me has hecho. To sa najmądrzejsze pytania jakie mi zadałeś.

Dobrze, to już prawie koniec.

Musimy jeszcze wspomnieć o typowo hiszpańskim stopniu najwyższym tworzonym przy pomocy końcówek:

-ísimo
-ísima
-ísimos
-ísimas

Jest to stopień wyższy absolutny. Dołącza się te końcówki do przymiotników. W polskim nie mamy odpowiednika takich form, dlatego tłumacząc, po prostu maksymalnie wzmacniamy przymiotnik:

playfeo playfeísimo
brzydki paskudny
playguapa playguapísima
ładna prześliczna
playdifíciles playdificilísimos
trudne arcytrudne
playamables playamabilísimas
miłe przemiłe
playEste gato es feísimo. Ten kot jest paskudny.
playSu novia es guapísima. Jego dziewczyna jest prześliczna.
playEste año los exámenes son dificilísimos. Egzaminy w tym roku są arcytrudne.
playTus tías son amabilísimas. Twoje ciocie są przemiłe.

stopniowanie nieregularne

Musimy jeszcze wspomnieć o kilku przymiotnikach stopniujących się nieregularnie:

stopień równy stopień wyższy stopień najwyższy
playgrande playmayor playel mayor
duży większy
starszy
największy
najstarszy
playpequeño playmenor playel menor
mały mniejszy
młodszy
najmniejszy
najmłodszy
playbueno playmejor playel mejor
dobry lepszy najlepszy
playmalo playpeor playel peor
zły gorszy najgorszy

Przymiotniki grande i pequeño mogą też stopniować się regularnie: (el) más grande, (la) más grande, (el) más pequeño, (la) más pequeña ,etc. Kiedy zatem używać której formy? Forma regularna stosowana jest częściej w kontekście wielkości, rozmiaru, zaś nieregularna, gdy mówimy o wieku. Choć w mowie potocznej można się spotkać z naprzemiennym użyciem obu form.

playEste es mi hermano mayor. To jest mój starszy brat.
playQuiero tener un piso más grande. Chcę mieć większe mieszkanie.
playMi gato es menor que el tuyo. Mój kot jest mniejszy niż twój.
playManolo es el más pequeño de la clase. Manolo jest najmniejszy z klasy.
playMi padre es el mejor del mundo. Mój tata jest najlepszy na świecie.
playEste examen es el peor. Ten egzamin jest najgorszy.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (9)

Alto znaczy wysoki a bajo niski. Maja tam ewidentny błąd. powinno byc bajo (niski) el menos bajo(najniższy), adekwatnie do tego alto.

Przy porównaniach typu "naj... z..." polski stopień najwyzszy oddać można na 2 sposoby po hiszpańsku i stąd często konfuzja. Np "Najniższy z nich" to "El más bajo de ellos" (najbardziej niski) lub "El menos alto de ellos" (najmniej wysoki). Generalnie używa się form bardziej logicznych i tutaj powinna być podana ta pierwsza jako podstawowa a druga tylko jako alternatywa.

niski to bajo

I dlaczego w jednej tabelce ( 4 od góry) jest napisane że ALTO to wysoki, a niżej (6 od dołu), że niski? To też jest chyba do poprawki.

ojć popełniłem poniżej błąd "el menos alto" to oczywiście najniższy

el menos alto to będzie nie najniższa tylko najwyższa,
ad martusia- ja sam zaczynam ale wydaję mi się że nie, poprostu do danego wyniku np najłatwiejsze możemy dojść dwoma drogami / od dwóch przymiotników: łatwy (i dasz mas=>najbardziej łatwy=najłatwiejszy) lub od trudny (dasz menos=najmniej trudny=najłatwiejszy)

Zastanawia mnie dlaczego przy stopniowaniu przymiotników mamy:
st. równy st. najwyższy
difíciles trudne los menos difíciles najłatwiejsze.
nie powinniśmy stopniować trudne- trudniejsze-najtrudniejsze?
Czy tu są jakieś inne zasady w stopniowaniu?

zobacz rozdział "rodzajnik"
tam pisze: rodzajnik określony męski w liczbie pojedynczej łączy się z przyimkami a oraz de:

a + rodzajnik męski l.p. = al a + el = al
de + rodzajnik męski l.p. = del de + el = del

:-)

de + el = del