Przymiotniki hiszpańskie

Poznamy dziś przymiotnik hiszpański czyli adjetivo. Jest on częścią mowy, która określa rzeczownik, ale, inaczej niż w polskim, najczęściej znajduje się po, a nie przed rzeczownikiem:

playchico guapo ładny chłopiec
playidea tonta głupi pomysł
playcoche verde zielony samochód

Przymiotnik musi zawsze dopasować się do rzeczownika, który określa, czyli musi przyjąć jego liczbę i rodzaj:

playchico tonto głupi chłopiec
playchica tonta głupia dziewczyna
playchicos tontos głupi chłopcy
playchicas tontas głupie dziewczyny

Zwykłe końcówki przymiotnika, tak jak widzimy, są takie same jak rzeczownika, czyli:

Singular Plural
rodzaj męski -o -os
rodzaj żeński -a -as

Odmieńmy sobie na przykład przymiotnik pequeño - mały:

Singular Plural
rodzaj męski playpequeño mały playpequeños mali
rodzaj żeński playpequeña mała playpequeñas małe

A z rzeczownikiem będzie to wyglądało tak:

playchico pequeño mały chłopiec
playchica pequeña mała dziewczyna
playchicos pequeños mali chłopcy
playchicas pequeñas małe dziewczyny

Dobrze, rozumiemy to, prawda?

Czasem przymiotnik ma końcówkę -e i wówczas ma taką samą formę dla rodzaju żeńskiego i męskiego w liczbie pojedynczej. W liczbie mnogiej do obu form dodamy tylko -s. Zobaczmy to na przykładzie grande - duży:

playchico grande duży chłopiec
playchica grande duża dziewczyna
playchicos grandes duzi chłopcy
playchicas grandes duże dziewczyny

Takimi przymiotnikami są np.:

playamable miły/miła
playinteligente inteligentny/inteligentna
playsociable towarzyski/towarzyska
playverde zielony/zielona
playtriste smutny/smutna
playcaliente ciepły/ciepła

Takie same właściwości, czyli jednakową formę dla obu rodzajów, mają także czasowniki zakończone na spółgłoski, jak np. feliz - szczęśliwy (w liczbie mnogiej, ze względu na wymowę, z zmieni się w c):

playchico feliz szczęśliwy chłopiec
playchica feliz szczęsliwa dziewczyna
playchicos felices szczęśliwi chłopcy
playchicas felices szczęśliwe dziewczyny

Inne przykłady przymiotników zakończonych na spółgłoski to:

playazul niebieski/niebieska
playpeor gorszy/gorsza
playcruel okrutny/okrutna
playmarrón brązowy/brązowa
playpopular popularny/popularna
playespecial wyjątkowy/wyjątkowa

Inne przymiotniki, które mają takie same formy dla rodzaju żeńskiego i męskiego, to te zakończone na -ista:

playoptimista optymistyczny/optymistyczna
playcomunista komunistyczny/komunistyczna
playegoísta egoistyczny/egoistyczna
playpesimista pesymistyczny/pesyymistyczna
playpacifista pacyfistyczny/pacyfistyczna
playsocialista socjalistyczny/socjalistyczna

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Dlaczego od przymiotnika hablador jest forma żeńska habladora?