Formy nieregularne trybu warunkowego w języku hiszpańskim

W trybie Condicional Simple pojawia się kilka nieregularności. Tu z pomocą przychodzi nam znajomość form czasu Futuro Imperfecto, ponieważ Condicional ma te same nieregularne tematy czasowników.

Zerknijcie najpierw na wszystkie czasowniki nieregularne. W tabeli zebrane są tematy, do których należy dodać końcówkę właściwej osoby, żeby utworzyć poprawny czasownik:

playHACER robić HAR-
playDECIR powiedzieć DIR-
playTENER mieć TENDR-
playPONER kłaść PONDR-
PODER móc PODR-
playSALIR wyjść SALDR-
playVENIR przyjść VENDR-
VALER kosztować, mieć wartość VALDR-
CABER mieścić się CABR-
SABER wiedzieć SABR-
playQUERER chcieć, kochać QUERR-
playHABER być, znajdować się HABR-

Teraz przyjrzymy się niektórym czasownikom bardziej szczegółowo.

Zacznijmy od czasownika hacer - robić:

playyo playharía ja zrobiłbym
zrobiłabym
play playharías ty zrobiłbyś
zrobiłabyś
playél, ella playharía on, ona zrobiłby
zrobiłaby
playnosotros playharíamos my zrobilibyśmy
zrobiłybyśmy
playvosotros playharíais wy zrobilibyście
zrobiłybyście
playellos, ellas playharían oni, one zrobiliby
zrobiłyby

Zdania:

Haría todo por tí. Zrobiłbym dla ciebie wszystko.
playDijeron que lo harían más tarde. Powiedzieli, że zrobią to później.

Zobaczmy teraz, jak odmienia się czasownik tener - mieć:

playyo playtendría ja miałbym
miałabym
play playtendrías ty miałbyś
miałabyś
playél, ella playtendría on, ona miałby
miałaby
playnosotros playtendríamos my mielibyśmy
miałybyśmy
playvosotros playtendríais wy mielibyście
miałybyście
playellos, ellas playtendrían oni, one mieliby
miałyby

Przykłady:

playTendría diecisiete años cuando dejó la escuela. Miał około siedemnastu lat, kiedy rzucił szkołę.
playSi no trabajaras tanto tendrías más tiempo. Gdybyś tyle nie pracował, miałbyś więcej czasu.

Oto czasownik salir - wychodzić:

playyo playsaldría ja wyszedłbym
wyszłabym
play playsaldrías ty wyszedłbyś
wyszłabyś
playél, ella playsaldría on, ona wyszedłby
wyszłaby
playnosotros playsaldríamos my wyszlibyśmy
wyszłybyśmy
playvosotros playsaldríais wy wyszlibyście
wyszłybyście
playellos, ellas playsaldrían oni, one wyszliby
wyszłyby

Zdania:

playSaldría contigo, pero no me siento bien. Wyszedłbym z tobą, ale nie czuję się dobrze.
playCarlos me dijo que no saldría conmigo. Carlos powiedział, że nie wyjdzie ze mną.

Czasownik poder - móc:

playyo playpodría ja mógłbym
mogłabym
play playpodrías ty mógłbyś
mogłabyś
playél, ella playpodría on, ona mógłby
mogłaby
playnosotros playpodríamos my moglibyśmy
mogłybyśmy
playvosotros playpodríais wy moglibyście
mogłybyście
playellos, ellas playpodrían oni, one mogliby
mogłyby

I zdanka:

playPreguntaron si podrían entrar. Zapytali, czy mogą wejść.
playPodríamos ir a Cuba, me gustaría mucho visitar este país. Moglibyśmy pojechać na Kubę, bardzo chciałbym odwiedzić ten kraj.

Przyszła kolej na czasownik venir - przyjść:

playyo playvendría ja przyszedłbym
przyszłabym
play playvendrías ty przyszedłbyś
przyszłabyś
playél, ella playvendría on, ona przyszedłby
przyszłaby
playnosotros playvendríamos my przyszlibyśmy
przyszłybyśmy
playvosotros playvendríais wy przyszlibyście
przyszłybyście
playellos, ellas playvendrían oni, one przyszliby
przyszłyby

A oto zdania:

Vendríamos antes si nos lo hubieras pedido. Przyszlibyśmy wcześniej, gdybyś nas poprosił.
playPaco dijo que sus padres vendrían a comer. Paco powiedział, że jego rodzice przyjdą na obiad.

Czasownik querer - chcieć:

playyo playquerría ja chciałbym
chciałabym
play playquerrías ty chciałbyś
chciałabyś
playél, ella playquerría on, ona chciałby
chciałaby
playnosotros playquerríamos my chcielibyśmy
chciałybyśmy
playvosotros playquerríais wy chcielibyście
chciałybyście
playellos, ellas playquerrían oni, one chcieliby
chciałyby

Może zobaczymy przykłady:

playQuerría pedirte un favor. Chciałbym prosić cię o przysługę.
playAna querría ser periodista. Ana chciałaby być dziennikarką.

Czas na decir - powiedzieć:

playyo playdiría ja powiedziałbym
powiedziałabym
play playdirías ty powiedziałbyś
powiedziałabyś
playél, ella playdiría on, ona powiedziałby
powiedziałaby
playnosotros playdiríamos my powiedzielibyśmy
powiedziałybyśmy
playvosotros playdiríais wy powiedzielibyście
powiedziałybyście
playellos, ellas playdirían oni, one powiedzieliby
powiedziałyby

Zdania:

playEsto es demasiado difícil, diría yo. Powiedziałbym, że to jest zbyt trudne.
playNo diríamos que este chico es su hijo. Nie powiedzielibyśmy, że ten chłopiec to jej syn.

Oto formy czasownika valer - kosztować, być wartym:

playyo playvaldría ja byłbym wart/ byłabym warta
play playvaldrías ty byłbyś wart/ byłabyś warta
playél, ella playvaldría on, ona byłby wart/ byłaby warta
playnosotros playvaldríamos my bylibyśmy warci/ byłybyśmy warte
playvosotros playvaldríais wy bylibyście warci/ byłybyście warte
playellos, ellas playvaldrían oni, one byliby warci/ byłyby warte

Przykłady:

playNo valdría la pena. Nie byłoby warto.
playPensaba que aquellos libros valdrían mucho más. Myślałem, że te książki będą warte o wiele więcej.
Tryb warunkowy i zdania warunkowe, zagadnienia:
Komentarze (2)

Paco dino zamiast Paco dijo ale tak nawiasem mówiąc to nasze uwagi nie mają sensu bo jak widzę po komentarzu z 06-04-2012r nikt do dzisiaj nie raczył wnieśc korekty !?

Si no trabajaras tanto tendrían más tiempo. zostało przetłumaczone na Powiedzieli, że zrobią to później, przeklejone z wczesiejszego przykładu.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Tryb warunkowy i zdania warunkowe