Formy regularne trybu warunkowego w języku hiszpańskim

Tworzenie trybu Condicional Simple jest baaardzo łatwe. Wszystkie trzy grupy czasowników mają takie same końcówki, które doczepiamy, uwaga, do bezokolicznika!

Oto te końcówki:

playyo -ía playnosotros -íamos
play -ías playvosotros -íais
playél, ella -ía playellos, ellas -ían

Hmm, wydają się znajome, co? To takie same końcówki jak w Pretérito Imperfecto w II i III grupie, z tym, że jak już wspomnieliśmy, doczepiamy je do podstawowej formy czasownika czyli do bezokolicznika, jak np. do czasownika estudiar - uczyć się:

playyo playestudiaría ja uczyłbym się/ uczyłabym się
play playestudiarías ty uczyłbyś się/ uczyłabyś się
playél, ella playestudiaría on, ona uczyłby się/ uczyłaby się
playnosotros playestudiaríamos my uczylibyśmy się/ uczyłybyśmy się
playvosotros playestudiaríais wy uczylibyście się/ uczyłybyście się
playellos, ellas playestudiarían oni, one uczyliby się/ uczyłyby się

Łatwiutkie, prawda?

Estudiar to oczywiście czasownik z I grupy. Zobaczmy, jak wyglądają czasowniki II grupy na przykładzie comer - jeść:

playyo playcomería ja jadłbym/ jadłabym
play playcomerías ty jadłbyś/ jadłabyś
playél, ella playcomería on, ona jadłby/ jadłaby
playnosotros playcomeríamos my jedlibyśmy/ jadłybyśmy
playvosotros playcomeríais wy jedlibyście/ jadłybyście
playellos, ellas playcomerían oni, one jedliby/ jadłyby

A teraz III grupa i czasownik dormir - spać:

playyo playdormiría ja spałbym/ spałabym
play playdormirías ty spałbyś/ spałabyś
playél, ella playdormiría on, ona spałby/ spałaby
playnosotros playdormiríamos my spalibyśmy/ spałybyśmy
playvosotros playdormiríais wy spalibyście/ spałybyście
playellos, ellas playdormirían oni, one spaliby/ spałyby

Jeszcze kilka przykładów:

playEstudiaríamos más, pero no tenemos muchas ganas. Uczylibyśmy się więcej, ale nie mamy zbytnio ochoty.
playSi fuera tú, estudiaría en la biblioteca, es más fácil concentrarse. Na twoim miejscu uczyłbym się w bibliotece, łatwiej jest się skupić.
playComería mucho más, pero estoy a dieta. Zjadłabym dużo więcej, ale jestem na diecie.
playSi fuera María, comería más frutas y verduras. Na miejscu Marii jadłabym więcej warzyw i owoców.
playMi hijo dijo que no dormiría con su osito de peluche nunca más. Mój synek powiedział, że nie będzie dłużej spał ze swoim pluszowym misiem.
playDijeron que dormirían en una tienda de campaña. Powiedzieli, że będą spać w namiocie.
Tryb warunkowy i zdania warunkowe, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Tryb warunkowy i zdania warunkowe