Tryb warunkowy w języku hiszpańskim - Condicional

Poznamy dziś tryb warunkowy, czyli Condicional Simple:

playMe gustaría hacerte un favor. Chiałbym ci zrobić przysługę.
playBeberíamos aun más. Wypilibyśmy jeszcze więcej.
playComprarían este coche. Kupiliby ten samochód.

Za pomocą Condicional wyrażamy pragnienia, marzenia, życzenia:

Le gustaría casarse con Brad Pitt. Chciałaby wyjść za Brada Pitta.
play¿A dónde os gustaría trabajar? Gdzie chcielibyście pracować?
playNos gustaría ir contigo al teatro, pero no tenemos dinero. Chcielibyśmy pójść z tobą do teatru, ale nie mamy pieniędzy.
playMaría desearía ir de viaje a España. María bardzo by chciała pojechać w podróż do Hiszpanii.
playCarlos y Paula querrían vivir en Nueva Zelanda. Carlos i Paula chcieliby mieszkać w Nowej Zelandii.
play¿Qué te gustaría hacer ahora? Co byś chciał teraz porobić?

Condicional stosuje się też do wyrażania przypuszczeń:

playMarco lo comería todo. Marco zjadłby to wszystko.
playJavier no lo haría. Javier by tego nie zrobił.
playIría con nosotros, pienso yo. Poszedłby z nami, tak myślę.
playMaría hablaría con su padre. María porozmawiałaby ze swoim tatą.
playCreo que comprarían un regalo para Paco. Myślę że kupiliby prezent dla Paco.
playManuela y Pepe nos prestarían su coche. Manuela i Paco pożyczyliby nam swój samochód.

Condicional pojawia się w zdaniach warunkowych (o których porozmawiamy szczegółowo innym razem):

playSi Marco estuviera aquí, lo comería todo. Gdyby Marco tu był, zjadłby to wszystko.
playJavier lo haría si estuviera muy enojado. Javier zrobiłby to, gdyby był bardzo wkurzony.
playIríamos contigo al teatro si tuviéramos tiempo. Poszlibyśmy z tobą do teatru, gdybyśmy mieli czas.
playMaría estudiaría más si tuviera buena motivación. María uczyłaby się więcej, gdyby miała dobrą motywację.
playComprarían un regalo para Paco si fueran invitados a la fiesta. Kupiliby prezent dla Paco, gdyby byli zaproszeni na przyjęcie.
Nos prestarían su coche si se lo hubiéramos pedido un poco antes. Pożyczyliby nam swój samochód gdybyśmy ich trochę wcześniej poprosili.

Często używamy Condicional Simple w zwrotach grzecznościowych- pytaniach, opiniach, sugestiach, np.:

play¿Te importaría tomar esto contigo? Nie przeszkadzałoby ci wziąć to ze sobą?
playJavier no debería hacerlo. Javier nie powinien tego robić.
playSería bueno escribirle un correo. Byłoby dobrze napisać mu maila.
playYo que tú hablaría con ellos. Ja na twoim miejscu bym z nimi porozmawiał.
playMaría debería hablar con su padre. María powinna porozmawiać ze swoim tatą.
play¿Te gustaría ir al cine conmigo? Chciałbyś może pójść ze mną do kina?
playSi yo fuera Pepe, no le prestaría el coche a Manuela. Na miejscu Paco nie pożyczyłbym Manueli samochodu.

Condicional stosujemy także w mowie zależnej (o niej innym razem), gdy opisujemy czynność przyszłą, o której ktoś się wypowiada w przeszłości:

playDijeron que vendrían con sus hijos. Powiedzieli, że przyjdą ze swoimi dziećmi.
playJavier dijo que debería hacerlo. Javier powiedział, że powinien to zrobić.
playDijo que sería bueno escribirles un correo. Powiedział, że byłoby dobrze napisać im maila.
playEl secuestrador anunció que les llamaría el día siguiente. Porywacz ogłosił, że zadzwoni do nich jutro (dosł. następnego dnia).
playMis amigos me preguntaron si iría con ellos al cine. Moi przyjaciele zapytali mnie, czy pójdę z nimi do kina.
playPaco dijo que no os prestaría su coche. Paco powiedział, że nie pożyczy wam swojego samochodu.

Jeśli wyrażamy przypuszczenie co do jakiegoś zdarzenia w przeszłości, także możemy zastosować Condicional:

playSerían las seis de la mañana cuando volvieron de fiesta. Było około szóstej rano kiedy wrócili z imprezy.
playMe parece que la película terminaría a las 11 de la noche. Wydaje mi się, że film skończył się gdzieś około 11 w nocy.
playNo estaría preparada para el examen porque no vino. Możliwe że nie była przygotowana na egzamin, bo nie przyszła.
playSería la una de la noche. Była gdzieś pierwsza w nocy.
playMi gato tendría siete años cuando murió. Mój kot miał pewnie gdzieś z siedem lat kiedy umarł.
playEl secuestrador les llamaría a las ocho de la tarde. Porywacz zadzwonił do nich około ósmej wieczorem.

Ćwiczenia online:

Tryb warunkowy i zdania warunkowe, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Postaw nam wirtualną kawę