Imiesłów czynny w języku hiszpańskim - estar + gerundio

Poznamy dziś konstrukcję estar + gerundio (imiesłów czynny). Służy ona do opisywania czynności ciągłych, zarówno w czasie teraźniejszym jak i w przeszłym:

playEstoy comiendo chocolate ahora. Jem teraz czekoladę.
playSu madre está preparando la cena. Jej mama przygotowuje kolację.
playEstamos trabajando. Pracujemy (w tej chwili, obecnie).
playEstaban caminando por el bosque. Szli przez las.
playMi perro estaba durmiendo. Mój pies spał.
playEstábamos cantando. Śpiewaliśmy.

Nasza konstrukcja to połączenie czasownika estar - być, znajdować się oraz gerundio - imiesłowu czynnego:

estar + gerundio

Na początek przypomnijmy sobie odmianę czasownika estar. W czasie teraźniejszym wygląda ona tak:

Singular Plural
1. osoba playestoy playestamos
jestem jesteśmy
2. osoba playestás playestáis
jesteś jesteście
3. osoba playestá playestán
jest

W czasie przeszłym (Imperfecto) o tak:

Singular Plural
1. osoba playestaba playestábamos
byłem/ byłam byliśmy/ byłyśmy
2. osoba playestabas playestabais
byłeś/ byłaś byliście/ byłyście
3. osoba playestaba playestaban
był/ była byli/ były

Można używać tej konstrukcji także w innych czasach, ale te są najpopularniejsze, więc na nich się skupimy.

Teraz zobaczmy, jak się tworzy gerundio.
Jeśli czasownik należy do I grupy koniugacyjnej -AR, otrzymuje koncówkę:

-ando

Oto kilka przykładowych czasowników z tej grupy:

playtrabajar playtrabajando
pracować pracując
playhablar playhablando
mówić mówiąc
playpreparar playpreparando
przygotowywać przygotowując
playpasear playpaseando
spacerować spacerując
playbañar playbañando
kąpać kąpiąc
playterminar playterminando
kończyć kończąc

Jeśli czasownik jest z II (końcówka -ER) lub III grupy (końcówka -IR) otrzymuje końcówkę:

-iendo

Kilka czasowników z II grupy:

playcomer playcomiendo
jeść jedząc
playbeber playbebiendo
pić pijąc
playponer playponiendo
kłaść kładąc
playperder playperdiendo
zgubić gubiąc
playhacer playhaciendo
robić robiąc
playaprender playaprendiendo
uczyć się ucząc

I jeszcze kilka z grupy III:

playsalir playsaliendo
wyjść wychodząc
playvivir playviviendo
mieszkać mieszkając
playpartir playpartiendo
dzielić dzieląc
playescribir playescribiendo
pisać pisząc
playdormir playdurmiendo
spać śpiąc
playconducir playconduciendo
kierować kierując

Zauważyliście, że gerundio czasownika DORMIR jest troszkę nieregularne? Poznajcie zatem najważniejsze wyjątki form gerundio:

playIR iść playYENDO
playLEER czytać playLEYENDO
playDORMIR spać playDURMIENDO
playDECIR powiedzieć playDICIENDO

To już prawie wszystko jeśli chodzi o budowę konstrukcji estar + gerundio.
Zobaczmy jeszcze tylko, jak zachowuje się w niej czasownik zwrotny. Pytanie brzmi, gdzie wstawimy zaimek zwrotny. Opowiedź brzmi: albo wskoczy on nam przed estar albo połączy się z bezokolicznikiem:

playMe estoy bañando. Kąpię się.
playEstoy bañándome. Kąpię się.

Zauważmy, że w drugiej formie pojawi się nam akcent. Dzieje się tak, ponieważ musimy zachować akcentowanie gerundio na tej samej sylabie, a dodanie zaimka zwrotnego wydłuża nam słowo.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.