Zdania warunkowe I typu - język hiszpański

Zdania warunkowe I typu opisują sytuację w teraźniejszości lub przyszłości oraz warunek możliwy do spełnienia.

W zdaniu podrzędnym (czyli tym z si - jeśli) zawsze występuje czas Presente de Indicativo czyli zwykły czas teraźniejszy. Tak jak w angielskim nie można nigdy w tym miejscu wstawić czasu przyszłego!

W drugiej części możemy spotkać jedną z trzech opcji:

1. Wstawiamy czas przyszły, czyli po prostu opisujemy co się stanie w przyszłości:

Si + Presente de Indicativo + Futuro Imperfecto de Indicativo
Jeśli czas teraźniejszy czas przyszły prosty
playSi hace buen tiempo, iremos a la playa. Jeśli będzie dobra pogoda, pójdziemy na plażę.


Widzicie? Nie jest to trudne, musimy tylko pilnować, by po "si" wstawiać Presente de Indicativo. Zobaczmy jeszcze kilka przykładów. Zwróćcie uwagę na to, że możemy zamieniać kolejność zdań. Jeśli zdanie podrzędne, zaczynające się od "si" jest na dalszej pozycji, rezygnujemy z rozdzielania zdań przecinkiem:

playSi estudias, pasarás el examen. Jeśli się pouczysz, zdasz egzamin.
playSi tenemos dinero, compraremos casa en España. Jeśli będziemy mieli pieniądze, kupimy dom w Hiszpanii.
playSerás feliz si te casas con él. Jeśli za niego wyjdziesz, będziesz szczęśliwa.
Te prestaré mi bici si me la pides. Pożyczę ci mój rower, jeśli mnie poprosisz.
playLes daremos de comer si vienen. Damy im jeść, jeśli przyjdą.
playSi de verdad me quieres, te irás conmigo a cualquier parte del mundo. Jeśli naprawdę mnie kochasz, pojedziesz ze mną w dowolne miejsce na świecie.

2. Druga opcja zdań warunkowych I typu to następujące połączenie:

Si + Presente de Indicativo + Imperativo
Jeśli czas teraźniejszy tryb rozkazujący
playSi hace mal tiempo, venid a nuestra casa. Jeśli jest/będzie zła pogoda, przyjdźcie do nas do domu.

Tutaj mamy do czynienia z rozkazem/zakazem, który jest reakcją na warunek ze zdania podrzędnego.

Zobaczmy przykłady:

playSi te gusta este coche, cómpralo. Jeśli podoba ci się ten samochód, kup go.
playSi tu amigo tiene problemas, hábla con él. Jeśli twój przyjaciel ma/będzie miał kłopoty, porozmawiaj z nim.
playCome un poco del pastel si tienes ganas. Zjedz trochę ciasta, jeśli masz chotę.
playSi te duele la garganta, bebe un vaso de leche con miel. Jeśli boli cię/bedzię cię bolało gardło wypij szklankę mleka z miodem.
playSi vienen mis gatos, dales de comer. Jeśli przyjdą moje koty, daj im jeść.
playSi quieres visitar Chile, compra los billetes. Jeśli chcesz odwiedzić Chile, kup bilety.

3. Trzecia opcja to sytuacja z dwoma zdaniami w czasie teraźniejszym. Mamy wówczas sytuację warunku łatwego do spełnienia lub po prostu zasadę, która zawsze się sprawdza:

Si + Presente de Indicativo + Presente de Indicativo
Jeśli czas teraźniejszy czas teraźniejszy
playSi hace frío, nos ponemos abrigos. Jeśli jest zimno, zakładamy płaszcze.

Kilka przykładowych zdań:

playSi no hay clase, todos están contentos. Gdy nie ma lekcji, wszyscy zadowoleni.
playSi el niño se comporta bien, le dan algún premio. Gdy dziecko dobrze się zachowuje, dają mu jakąś nagrodę.
playSi comes la sopa, te doy un poco de pastel. Jeśli zjesz zupę, dam ci trochę ciasta.
playVamos a dar una vuelta si hace buen tiempo. Idziemy na spacer gdy jest ładna pogoda.
playSi vuelve pronto, da de comer a los gatos. Gdy wraca wcześnie daje jeść kotom.
playTe pones enfermo si no te vistes con ropa adecuada. Rozchorujesz się, jeśli nie będziesz nosić odpowiedniego ubrania.

Ćwiczenia online:

Tryb warunkowy i zdania warunkowe, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.