Zdania warunkowe III typu - język hiszpański

Zdania warunkowe III typu opisują zdarzenie w przeszłości, na które nie mamy już wpływu, ponieważ zarówno warunek, jak i skutek odnoszą się do przeszłości.

W zdaniu podrzędnym, czyli po si (jeśli) wstawiamy Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo czyli tryb łączący zaprzeszły.

Zdania warunkowe III typu, podobnie jak I i II, mają kilka wariantów. Podstawowym wzorem jest ten zapisany poniżej:

1. W zdaniu podrzędnym mamy Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo, a w nadrzędnym Condicional Perfecto/Compuesto:

Si + Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo + Condicional Perfecto
Jeśli tryb łączący zaprzeszły tryb przypuszczający przeszły złożony
playSi hubiera ido en coche, no habría llegado con retraso. Gdybym pojechał samochodem, nie spóźniłbym się.

W zaistniałej sytuacji obie czynności zostały już wykonane: nie pojechałem samochodem tylko, na przykład, autobusem i dlatego spóźniłem się do pracy czy na spotkanie. Jak widzicie, III zdanie warunkowe przyda nam się, kiedy będziemy chcieli trochę ponarzekać na to, co juz się wydarzyło i nie możemy tego odkręcić ;-)

Więcej przykładów:

playSi hubiéramos comprado un mapa, no nos habríamos perdido. Gdybyśmy kupili mapę, nie zgubilibyśmy się.
playLuisa habría encontrado mejor trabajo si hubiera acabado los estudios. Luisa znalazłaby lepszą pracę, gdyby skończyła studia.
playSi hubieran salido antes, no habrían perdido el autobús. Gdyby wyszli wcześniej, nie uciekłby im autobus.

Można też, oczywiście, znaleźć pozytywne przykłady na III typ zdania warunkowego!

playSi no hubiera elegido esta carrera, no habría conocido a su novio. Gdyby nie wybrała tego kierunku studiów, nie poznałaby swojego chłopaka.
playSi el equipo se hubiera rendido, no habría ganado el partido. Gdyby drużyna się poddała, nie wygrałaby meczu.

2. W zdaniu głównym możemy też wstawić Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo, ale jest to model rzadziej spotykany. I tu musimy zwrócić uwage na jedną, ważną rzecz. Czasownik posiłkowy HABER w czasie Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo może mieć dwie formy: hubiera lub hubiese (druga jest częściej spotykana w języku literackim). O ile "hubiese" może być używane w części podrzędnej zdania warunkowego, o tyle w nadrzędnej może pojawić sie tylko forma "hubiera".

Si + Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo + Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo
Gdyby tryb łączący zaprzeszły tryb łączący zaprzeszły

playSi hubieras/hubieses comprado este coche, hubieras gastado todos tus ahorros. Gdybyś był kupił ten samochód, wydałbyś wszystkie swoje oszczędności.

Jeszcze kilka przykładowych zdań:

playSi hubieras estudiado más, hubieras pasado el examen. Gdybyś uczył się więcej zdałbyś egzamin.
playSi Luisa se hubiera casado con Marco, se hubiera trasladado a México. Gdyby Luisa wyszła za Marco, przeniosłaby się do Meksyku.
playSi la hubiese visto aquel día, la hubiera invitado a la fiesta. Gdybym ją zobaczył tamtego dnia, zaprosiłbym ją na przyjęcie.
playHubiéramos comprado la comida si no hubieran cerrado la tienda. Kupilibyśmy jedzenie, gdyby nie zamknęli sklepu.
playSi me hubieses dicho la verdad, te hubiera perdonado. Gdybyś mi powiedział prawdę przebaczyłabym ci.

3. Jeśli coś się zdarzyło w przeszłości (warunek, którego nie da się już zmienić), ale skutek odczuwamy w teraźniejszości, użyjemy w zdaniu głównym trybu przypuszczającego - Condicional Simple:

Si + Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo + Condicional Simple
Gdyby tryb łączący zaprzeszły tryb przypuszczjący
playSi hubieras estudiado Medicina, trabajarías ahora como médico. Gdybyś studiował medycynę, pracowałbyś teraz jako lekarz.

Zobaczmy przykłady:

playSi hubieras estudiado más, pasarías ahora el examen. Gdybyś uczył się więcej, zdałbyś teraz egzamin.
playSi Luisa se hubiera casado con Marco, ahora ya tendría por lo menos diez hijos. Gdyby Luisa wyszła za Marco, miałaby teraz przynajmniej dziesięcioro dzieci.
playSi la hubiera invitado al cine aquel día, ahora sería mi novia. Gdybym tamtego dnia zaprosił ją do kina, teraz byłaby moją dziewczyną.
Te prestaría mi bici hoy si me la hubieras pedido antes. Pożyczyłbym ci dziś mój rower, gdybyś mnie wcześniej poprosił.
playSi no me hubieras mentido, ahora te creería. Gdybyś mnie nie okłamał, uwierzyłabym ci teraz.
playSi el equipo se hubiera rendido, no tendría el título de campeones ahora. Gdyby drużyna się poddała, nie miałaby teraz tytułu mistrza.

Ćwiczenia online:

Tryb warunkowy i zdania warunkowe, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Podpisuję się pod tym co napisano wyżej- poprawcie ten błąd z powtórzeniem Pluscuamperfecto de Subj. w zdaniu nadrzędnym bo powinien być Condicional Perfecto.
Owszem, Pluscuamperfecto de Subjuntivo z końcówką -ra (i tylko na -ra) MOŻE występowac w funkcji trybu warunkowego w przeszłości, zastępując Condicional Perfecto ale jest to rzadziej wystepująca alternatywa i nie może być wzorem.

W III trybie warunkowym po "Si..." uzywamy Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo, ale w dalszej czesci uzywa sie Condicional Perfecto.
Czyli zamiast:
Si hubieras estudiado más, hubieras pasado el examen.
Mowimy:
Si HUBIERAS (lub: HUBIESES) estudiado más, HABRÍAS pasado el examen.
Uzycie "Si HUBIERAS... -> HUBIERAS..." zamiast "Si HUBIERAS... -> HABRÍAS..." jest dosc czestym bledem jezykowym popelnianym nawet przez rodowitych uzytkownikow jezyka hiszpanskiego.