Bezokolicznik Infinitivo - język hiszpański

Bezokolicznik czyli infinitivo w hiszpańskim pełni więcej funkcji niż w języku polskim. Jest częścią wielu konstrukcji, ale nawet kiedy występuje sam, może przybierać różne role.

Przede wszystkim bezokolicznik jest używany jako nazwa czynności, tzw. rzeczownik odczasownikowy:

playBeber leche es sano. Picie mleka jest zdrowe.
playFumar perjudica la salud. Palenie szkodzi zdrowiu.
playHablar español es fácil. Mówienie po hiszpańsku jest łatwe.
playVer la tele no es bueno para tu vista. Oglądanie telewizji nie jest dobre dla twojego wzroku.
playLo que se puede hacer en las montañas es caminar y admirar el paisaje. To co można robić w górach to spacerowanie i podziwianie krajobrazu.
playEstudiar español es muy agradable. Uczenie się hiszpańskiego jest bardzo przyjemne.

Ciekawe jest to, że niektóre rzeczowniki odczasownikowe w formie bezokolicznika wyewoluowały na tyle, że mają też liczbę mnogą, np.:

playel saber/los saberes wiedza
playel deber/los deberes obowiązek/obowiązki, praca domowa
playel ser/los seres istota, istnienie/istoty
playel poder/los poderes władza, moc/moce
playel andar/los andares ruch, sposób poruszania się

Infinitivo używamy często w strukturach z przysłówkami określającymi czas, np:

playDespués de comer me gusta dormir la siesta. Po jedzeniu lubię zrobić sobię sjestę.
playAl entrar al cine vimos a Paco. Wchodząc do kina zobaczyliśmy Paco.
playA la hora de hablar con mi madre no puedes usar las palabrotas. Rozmawiając z moją mamą, nie możesz używać przekleństw.
playDespués de ver esta película tengo ganas de visitar la India. Po obejrzeniu tego filmu mam ochotę pojechać do Indii.
playAl pasar el parque vi a Fernando. Mijając park zobaczyłem Fernando.
playAntes de empezar los estudios se compró todos los libros. Zanim zaczął studia kupił sobie wszystkie książki.

Nauczmy się tych form, są one bowiem baaardzo hiszpańskie. Równie często używane jest połączenie:

sin + infinitivo bez + bezokolicznik

Oto kilka zdań:

playSin beber suficiente agua no vas a adelgazar nunca. Bez picia wystarczającej ilości wody nigdy nie schudniesz.
playMarí lleva ya dos semanas sin comer chocolate. María wytrzymuje już od dwóch tygodni bez jedzenia czekolady.
playMi suegra habla sin parar. Moja teściowa bez przerwy mówi.
playSiempre pasa los exámenes sin estudiar mucho. Zawsze zdaje egazminy bez uczenia się zbyt dużo.
playPedro salió sin decir ni palabra. Pedro wyszedł bez słowa.
playAquellos chicos salieron del bar sin pagar la cuenta. Tamci chłopcy wyszli z baru nie płacąc rachunku.

Oprocz sin, również inne przyimki mogą łączyć się z bezokolicznikiem, np.:

playCome poco para adelgazar. Je mało aby schudnąć.
Para ser político es muy honesto. Jak na bycie politykiem jest bardzo uczciwy.
playLe duele el estómago de comer tantos bombones. Boli go brzuch od jedzenia tylu czekoladek.
playEstamos preparados para pagar mucho más. Jesteśmy przygotowani na zapłacenie dużo więcej.
playPara preparar té necesitamos agua. Do zrobienia herbaty potrzebujemy wody.
playRafaela sueña con casarse con Antonio. Rafaela marzy o ślubie z/żeby wyjśc za Antonio.
playCon gritar no conseguirás el respeto de tus estudiantes. Krzycząc nie zdobędziesz szacunku swoich uczniów.
playA dormir niños, que ya es muy tarde. Śpimy/do łóżek dzieci, już jest bardzo spóźno.

Spójrzmy jeszcze na ostatnie zdanie. Pojawił się w nim bezokolicznik czasownika zwrotnego casarse - pobrać się. Tutaj mamy jeszcze kilka innych czasowników zwrotnych:

playbañarse kąpać się
playlavarse umyć się
playperderse gubić się
playlevantarse wstawać
playsentarse siadać
playafeitarse golić się

A teraz zobaczmy przykładowe zdania z tymi bezokolicznikami. Zwróćmy uwagę, że se - się nie odczepia się nigdy od bezokolicznika, ale jeśli zajdzie potrzeba, odmienia się, aby dopasować się do osoby, którą opisuje czasownik:

playBañarse en agua fría es sano. Kąpanie się w zimnej wodzie jest zdrowe.
playHoy voy a la cama sin lavarme. Dziś idę do łóżka bez mycia (się).
playLos niños no quieren perderse en el bosque. Dzieci nie chcą się zgubić w lesie.
playDespués de levantarnos, preparamos el café. Gdy wstaniemy, przygotowujemy kawę.
playPuedes sentarte a mi lado. Możesz usiąść obok mnie.
playLleváis ya un mes sin afeitaros. Już miesiąc się nie golicie/jesteście bez golenia (się).

Takie są główne zasady użycia bezokolicznika. Postarajcie nauczyć się wyrażeń, z którymi się łączy i używać ich jak najczęściej, żeby oswoić się z tymi konstrukcjami.

Na koniec jeszcze jedna ciekawostka: w języku hiszpańskim istnieje też bezokolicznik złożony (infinitivo compuesto). Forma ta nie jest bardzo często używana, ale warto na wszelki wypadek się z nią zapoznać. Wygląda następująco:

haber + participio pasado = infinitivo compuesto

Czasownik HABER w bezokoliczniku łączymy z imiesłowem biernym participio pasado i otrzymujemy złożony bezokolicznik.

Kiedy używamy infinitivo compuesto? Kiedy musimy użyć bezokolicznika (patrz wszystkie zasady wyżej), ale jednocześnie chcemy zaznaczyć w zdaniu, że czynność, którą ten bezokolicznik wyraża, jest zakończona i wydarzyła się w przeszłości. Porównamy tu zdania z infinitivo simple oraz infinitivo compuesto, żebyście zobaczyli, jaka jest między nimi różnica:

playDespués de haber comido, quiero descansar. Po tym, jak zjadłem, chcę odpocząć. (już zjadłem i chcę odpocząć)
playDespués de comer quiero descansar. Po jedzeniu chcę odpocząć. (tu mówimy generalnie, o rutynie albo o planach)
Al haber cumplido 20 años, empezó a trabajar. Skończywszy 20 lat, zaczął pracować. (skończył już 20 lat i obecnie pracuje)
Al cumplir 20 años, empezará a trabajar. Kiedy skończy 20 lat, zacznie pracować. (jeszcze nie skończył 20 lat, zdanie dotyczy przyszłości)

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.