Tworzenie czasu Pretérito Imperfecto Czas przeszły niedokonany Pretérito Imperfecto - język hiszpański

Zobaczmy teraz, jak tworzy się formy czasu Préterito Imperfecto.

Czasowniki z pierwszej grupy, czyli te zakończone na -ar, otrzymują następujące końcówki:

playyo -aba playnosotros -ábamos
play -abas playvosotros -abais
playél, ella -aba playellos, ellas -aban

Spójrzmy teraz na odmianę jakiegoś czasownika, np. hablar - rozmawiać, mówić:

playyo playhablaba ja rozmawiałem/ rozmawiałam
play playhablabas ty rozmawiałeś/ rozmawiałaś
playél, ella playhablaba on, ona rozmawiał/ rozmawiała
playnosotros playhablábamos my rozmawialiśmy/ rozmawiałyśmy
playvosotros playhablabais wy rozmawialiście/ rozmawialiśmy
playellos, ellas playhablaban oni, one rozmawiali/ rozmawiały

Zerknijmy na przykłady z czasownikami z pierwszej grupy:

playMi madre hablaba por teléfono y mi padre preparaba la cena. Moja mama rozmawiała przez telefon a mój tata przygotowywał kolację.
playPaco trabajaba en aquella empresa cuando le conocí. Paco pracował w tamtej firmie kiedy go poznałam.
playBailaba salsa todos los sábados. W każdą sobotę tańczyła salsę.
playNos preguntaron si hablábamos español. Zapytali nas czy mówimy po hiszpańsku.
playLos niños se bañaban en el río. Dzieci kąpały się w rzece.
playCantabas muy bien cuando estábamos en la escuela. Bardzo dobrze śpiewałeś kiedy byliśmy w szkole.

Teraz II grupa, czyli czasowniki zakończone na -er. Oto ich końcówki w czasie Pretérito Imperfecto:

playyo -ía playnosotros -íamos
play -ías playvosotros -íais
playél, ella -ía playellos, ellas -ían

Odmieńmy sobie najpierw czasownik z II grupy, np. comer - jeść:

playyo playcomía ja jadłem/ jadłam
play playcomías ty jadłeś/ jadłaś
playél, ella playcomía on, ona jadł/ jadła
playnosotros playcomíamos my jedliśmy/ jadłyśmy
playvosotros playcomíais wy jedliście/ jadłyście
playellos, ellas playcomían oni, one jedli/ jadły

Czas na kilka przykładów:

playSiempre comía poco por las mañanas. Rano zawsze mało jadł.
playEn las fiestas Marcelo siempre bebía demasiado. Marcelo zawsze pił za dużo na imprezach.
playLos ratones hacían mucho ruido. Myszy robiły dużo hałasu.
playLos domingos corríamos por el parque. W niedziele biegaliśmy po parku.
playTuvieron un accidente cuando volvían de vacaciones. Mieli wypadek kiedy wracali z wakacji.
playPerdías mucho dinero en los casinos. Traciłeś dużo pieniędzy w kasynach.

Jeśli chodzi o III grupę, czasowniki zakończone na -ir, mamy miłą niespodziankę: ich końcówki są takie same jak w II grupie!

playyo -ía playnosotros -íamos
play -ías playvosotros -íais
playél, ella -ía playellos, ellas -ían

Zobaczmy, jak wygląda odmiana czasownika z III grupy, vivir - żyć, mieszkać:

playyo playvivía ja mieszkałem/ mieszkałam
play playvivías ty mieszkałeś/ mieszkałaś
playél, ella playvivía on, ona mieszkał/ mieszkała
playnosotros playvivíamos my mieszkaliśmy/ mieszkałyśmy
playvosotros playvivíais wy mieszkaliście/ mieszkałyście
playellos, ellas playvivían oni, one mieszkali/ mieszkały

Spójrzmy jeszcze na zdania z czasownikami III grupy:

playEl niño dormía tranquilamente. Dziecko spokojnie spało.
playSiempre salíamos con Mario y Diego los fines de semana. W weekendy zawsze wychodziliśmy z Mario i Diego.
playLaura escribía cartas a sus abuelos. Laura pisała listy do swoich dziadków.
playAntes vivíamos en el pueblo, ahora vivimos en la ciudad. Kiedyś mieszkaliśmy na wsi, teraz mieszkamy w mieście.
playEn los restaurantes siempre pedía vino tinto. W restauracjach zawsze zamawiał czerowne wino.
playNuestros hijos siempre nos decían la verdad. Nasze dzieci zawsze mówiły nam prawdę.

Dobrze, poznaliśmy już formy regularne czasu Imperfecto, rzućmy jeszcze okiem na czasowniki nieregularne. Nie martwcie się, są tylko trzy!

Nieregularny jest (jak zwykle) czasownik ser - być:

playyo playera ja byłem/ byłam
play playeras ty byłeś/ byłaś
playél, ella playera on, ona był/ była
playnosotros playéramos my byliśmy/ byłyśmy
playvosotros playerais wy byliście/ byłyście
playellos, ellas playeran oni, one byli/ były

Drugi czasownik to ir - iść:

playyo playiba ja chodziłem/ chodziłam
play playibas ty chodziłeś/ chodziłaś
playél, ella playiba on, ona chodził/ chodziła
playnosotros playíbamos my chodziliśmy/ chodziłyśmy
playvosotros playibais wy chodziliście/ chodziłyście
playellos, ellas playiban oni, one chodzili/ chodziły

Trzeci i ostatni nieregularny czasownik w Pretérito Imperfecto to ver - widzieć:

playyo playveía ja widziałem/ widziałam
play playveías ty widziałeś/ widziałaś
playél, ella playveía on, ona widział/ widziała
playnosotros playveíamos my widzieliśmy/ widziałyśmy
playvosotros playveíais wy widzieliście/ widziałyście
playellos, ellas playveían oni, one widzieli/ widziały

Jeszcze tylko kilka przykładów i kończymy:

playMi madre era muy guapa. Moja mama była bardzo ładna.
playEn aquella época éramos muy pobres. W tamtym okresie byliśmy bardzo biedni.
playIbais a la escuela siempre por el mismo camino. Chodziliście do szkoły zawsze tą samą drogą.
playLe vi cuando iba por la calle. Zobaczyłem ją kiedy szła ulicą.
playEn el concierto no veía nada. Nic nie widziałem na koncercie.
playManuela y Paco me dijeron que no veían mucho la tele. Manuela i Paco powiedzieli mi, że nie oglądają dużo telewizji.
Komentarze (3)

w ostatnim przykładzie po polsku "Manuela i Paco" nie powinno być "oglądali", zamiast "oglądają"?

w zdaniu
Ibais a la escuela simpere por el mismo camino
chyba powinno być SIEMPRE a nie simpere ???
nie robi błędów ten kto nic nie robi - haha

w 2 przykładzie z II koniugacją w zdaniu En las fistas Marcelo ... ma być chyba "FIESTAS" nie FISTAS - dobrze myślę?? ktos był głodny i zjadł "E" he he he

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.