Czas przeszły niedokonany Pretérito Imperfecto - język hiszpański

Poznamy dzisiaj czas Pretérito Imperfecto czyli czas przeszły niedokonany. Jest on używany przede wszystkim przy opisywaniu czynności długo twającej w czasie, np.:

playPaco trabajaba mucho. Paco dużo pracował.
playVivíamos en Barcelona. Mieszkaliśmy w Barcelonie.
playLaura salía con un chico guapo. Laura chodziła/spotykała się z przystojnym chłopakiem.
playMi perro comía verduras. Mój pies jadał warzywa.
playSus padres eran pintores. Jego rodzice byli malarzami.
playIba a la escuela con Marco. Chodziłam do szkoły z Marco.

Jak widzimy na przykładach, często tłumaczymy czas Imperfecto jako polską formę niedokonaną.

-

Innym użyciem tego czasu jest opisywanie tła w przeszłości, stanów, emocji lub opisywanie czynności, które działy się równocześnie:

playAquel verano llovía mucho. Tamtego lata dużo padało.
playEscribía una carta a mi amigo. Pisałem list do przyjaciela.
playTodo estaba preparado para la fiesta. Wszystko było gotowe na przyjęcie.
playMe sentía mal. Źle się czułem/am.
playPaco y María limpiaban la cocina y cantaban muy alto. Paco i María sprzątali kuchnię i śpiewali bardzo głośno.
playTeníamos miedo cuando paseábamos por el bosque. Baliśmy się, kiedy spacerowaliśmy przez las.

Czas Imperfecto pojawi nam się również jako tło przerwane inną czynnością:

playCuando salimos del bar, llovía. Kiedy wyszliśmy z baru, padało.
playEscribía una carta a mi amigo cuando sonó el teléfono. Pisałem list do przyjaciela kiedy zadzwonił telefon.
playTodo estaba preparado para la fiesta cuando llegó la policía. Wszystko było gotowe na przyjęcie
i wtedy przyjechała policja.
playMe sentía mal cuando me visitaron mis amigos. Źle się czułem/am, kiedy odwiedzili mnie moi przyjaciele.
playPaco y María limpiaban la cocina cuando apareció un ratón. Paco i María sprzątali kuchnię kiedy pojawiła się mysz.
playPaseábamos por el bosque cuando vimos a Juan. Spacerowaliśmy przez las i wtedy zobaczyliśmy Juana.

Użyjemy czasu Imperfecto, kiedy opisujemy jakieś zwyczaje w przeszłości:

playPaco trabajaba todos los fines de semana. Paco pracował w każdy weekend.
playComían siempre en el mismo bar. Jadali zawsze w tym samym barze.
playCenábamos siempre a las nueve. Jedliśmy kolację zawsze o dziewiątej.
playMi marido fumaba pipa. Mój mąż palił fajkę.
playSus padres iban a dar un paseo todos los domingos. Jego rodzice chodzili na spacery w każdą niedzielę.
playIba a pie a la escuela. Chodziłem do szkoły pieszo.

I na koniec jeszcze jedna sprawa: w mowie zależnej (o ktrórej opowiemy więcej innym razem) czasownik zmienia swą formę z czasu teraźniejszego na czas Imperfecto:

playPaco afirmó que estaba borracho. Paco przyznał, że był pijany.
playNos preguntó si vivíamos en Barcelona. Zapytał nas, czy mieszkamy w Barcelonie.
playCarlita dijo que amaba a Alfonso. Carlita powiedziała, że kocha Alfonso.
Mario dijo que no tenía tiempo. Mario powiedział, że nie ma czasu.
playSus padres afirmaron que eran muy felices. Jego rodzice przyznali, że byli bardzo szczęśliwi.
playDijo que llovía mucho y él no salía. Powiedział, że mocno pada i on nigdzie nie wychodzi.

To na razie tyle, jeśli chodzi o użycie czasu Imperfecto.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

W drugim zastosowaniu czasu, pojawia się tłumaczenie zdania "W tamte lato dużo padało". Chyba powinno być albo "w tamto lato" (choć wydaje mi się "nie po polsku", albo najbardziej "brzmi" "tamtego lata dużo padało"