Czas przeszły Pretérito Perfecto - język hiszpański

Czas przeszły Pretérito Perfecto to czas używany do niedalekiej przeszłości. Jest bardzo podobny do angielskiego czasu Present Perfect.

Zdania w czasie Pretérito Perfecto wyglądają tak:

He comido demasiado. Za dużo zjadłem.
playHa salido de casa. Wyszła z domu.
playHemos estado en la fiesta. Byliśmy na imprezie.

Jak widzimy, czas Pretérito Perfecto składa się z odpowiedniej formy czasownika posiłkowego haber (którego nie tłumaczymy na polski) oraz czasownika podstawowego w formie zwanej participio pasado, czyli naszego imiesłowu:

haber + participio pasado = pretérito perfecto

Każda osoba ma swoją formę czasownika posiłkowego haber, zobaczmy jak wyglądają:

Singular Plural
1.osoba playhe playhemos
2.osoba playhas playhabéis
3.osoba playha playhan

A teraz participio pasado czyli forma czasownika. Jej tworzenie jest bardzo proste: jeśli czasownik ma końcówkę -ar, czyli należy do I grupy koniugacyjnej, zmieniamy mu końcówkę na -ado, jeśli natomiast należy do II lub III grupy koniugacyjnej, czyli kończy się na -er lub -ir, jego końcówka zmieniana jest na -ido:

I grupo -ar -ado playestar playestado
II grupo -er -ido playcomer playcomido
III grupo -ir -ido playvivir playvivido

Niektóre participio pasado są nieregularne, jeszcze będziemy o nich mówić.

A w międzyczasie już możemy układać zdania w Pretérito Perfecto:

playHe perdido mi reloj. Zgubiłem swój zegarek.
playHas estado en la escuela. Byłeś w szkole.
playHa comido muchas chuletas. Zjadł/zjadła dużo kotletów.
playHemos escuchado la radio. Słuchaliśmy radia.
playHabéis vivido en Polonia. Mieszkaliście w Polsce.
playHan salido de fiesta. Wyszli na imprezę.

Teraz czas na nieregularne formy participio pasado, które trzeba niestety zapamiętać. Pewnym pocieszeniem może być dla Was to, że będziecie ich używać nie tylko przy tworzeniu czasowników w czasie Pretérito Perfecto, ale będą one też spełniały funkcję przymiotników (zarówno regularne i nieregularne participios), np. he abierto - otworzyłem/am; abierto - otwarty. Oto najważniejsze, nieregularne participios pasados:

playVER widzieć playVISTO
playHACER robić playHECHO
playDECIR powiedzieć playDICHO
playPONER kłaść playPUESTO
playABRIR otwierać playABIERTO
ROMPER psuć, łamać playROTO
playESCRIBIR pisać playESCRITO
playMORIR umierać playMUERTO
playVOLVER wracać playVUELTO

Spójrzmy jeszcze na przykłady z tymi formami:

playHoy he visto una película estupenda. Dziś widziałem/am świetny film.
play¿Has hecho los deberes ya? Zrobiłeś już lekcje?
playHemos abierto todas las ventanas. Otworzyliśmy wszystkie okna.
play¿Habéis dicho una mentira alguna vez? Czy kiedykolwiek skłamaliście (dosł. powiedzieliście kłamstwo)?
playHan vuelto de vacaciones esta semana. Wrócili z wakacji w tym tygodniu.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Super artykuł , już się biorę do ćwiczeń !

Bardzo przydatny post, dzięki któremu zrozumiałam czas Pretérito Perfecto. Dziękuję! :-)