Czasownik ser

Czasownik ser jest jednym z trzech czasowników w języku hiszpańskim, które znaczą "być". Dwa pozostałe to estar i hay, zajmiemy się nimi jednak innym razem.

Ogólnie mówiąc, ser używamy, gdy chcemy opisać cechy stałe, niezmienne, wyrażone między innymi rzeczownikiem, np.:

playser alumno być uczniem
playser mujer być kobietą
playser profesor być nauczycielem
playser polaco być polakiem
playser + día de la semana być + dzień tygodnia
playser + mes być + miesiąc

przymiotnikiem, np.:

playser guapo być ładnym, przystojnym
playser pequeño być małym
playser joven być młodym
playser verde być zielonym

zaimkiem, np:

playser mío być mój
playser tuyo być twój
playser sus być ich

przysłówkiem, np:

playser tarde być późno
playser rápido być szybko
playser temprano być wcześnie

To tylko wstęp, bo ser jest bardzo ważnym czasownikiem. W następnych zakładkach poznamy formy i użycie tego małego, ale potrzebnego słówka.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.