Imiesłów bierny Participio - język hiszpański

Zajmiemy się teraz imiesłowem biernym czyli tak zwanym participio pasado. Oto jak wygląda:

playtrabajado
playcomido
playsalido

Tłumaczenie na polski, jak zaraz zobaczymy, zależy od kontekstu.

Participio pasado występuje we wszystkich czasach złożonych, gdzie czasownik składa się z dwóch części: odmienionego HABER i participio pasado. Spójrzmy na przykłady zdań w czasie Pretérito Perfecto:

playHemos terminado el trabajo. Skończyliśmy pracę.
playGustavo ha perdido su bici. Gustavo zgubił swój rower.
playLos gatos han comido ya. Koty już zjadły.
playNunca he estado en Dinamarca. Nigdy nie byłem w Danii.
play¿A dónde has ido? Dokąd poszedłeś?
play¿Porqué habéis salido? Dlaczego wyszliście?

Stona bierna również tworzona jest za pomocą participio pasado. Ważne jest, że jego forma, w powyższych przykładach nieodmienna, tutaj dopasowuje się do rzeczownika (czyli do jego rodzaju i liczby), gdyż pełni rolę przymiotnika:

playEste libro fue escrito por Cervantes. Ta książka została napisana przez Cervantesa.
playEstos coches son producidos en Alemania. Te samochody są produkowane
w Niemczech.
playTodos los ejemplares del libro han sido vendidos. Wszystkie egzemplarze książki zostały sprzedane.
playLas puertas están cerradas. Drzwi są zamknięte.
playEl trabajo está terminado. Praca jest zakończona.
playLas casas fueron pintadas. Domy zostały pomalowane.

Z tym użyciem naszego imiesłowu, czyli stroną bierną, wiąże się kolejna rzecz. Może on mianowicie pełnić również funkcję przymiotnika, który opisuje, że jakaś czynność została już wykonana na rzeczowniku.

playHe encontrado una carta escrita por mi abuelo a mi abuela cuando eran jóvenes. Znalazłem list napisany przez mojego dziadka do mojej babci, kiedy byli młodzi.
playLos pasajeros quieren recuperar su equipaje perdido. Pasażerowie chcą odzyskać swoje zgubione bagaże.
playMi bici está rota. Mój rower jest zepsuty.
Tengo un coche producido en Alemania. Mam samochód wyprodukowany
w Niemczech.
playTodo está hecho ya. Wszystko jest już zrobione.
playNo tenemos nada preparado. Nie mamy nic przygotowanego.

Jak widzimy w powyższych przykładach, rower został zepsuty a samochód wyprodukowany, czyli mamy do czynienia z wynikiem czynności z przeszłości. Mamy nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne! Zerknijmy jeszcze, jak tworzy się participio pasado. Po tym temacie będziecie już wiedzieli wszystko na temat imiesłowu biernego w języku hiszpańskim!

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.