Tworzenie Participio - język hiszpański

Zobaczymy teraz, jak tworzyć participio pasado.

Zaczynamy oczywiście od I grupy koniugacyjnej. Czasowniki zakończone na -ar zamieniają tę końcówkę na

-ado

Oto kilka przykładów z tej grupy (nie podajemy tłumaczenia polskiego, gdyż zależy ono od użycia):

playtrabajar pracować playtrabajado
playhablar mówić playhablado
playbailar tańczyć playbailado
playcantar śpiewać playcantado
playestar być playestado
playterminar kończyć playterminado

Jeśli czasownik należy do II (końcówka -er) lub III grupy (końcówka -ir) otrzymuje końcówkę:

-ido

Kilka czasowników z II grupy:

playcomer jeść playcomido
playbeber pić playbebido
playtener mieć playtenido
playperder zgubić playperdido
playser być playsido
playaprender uczyć się playaprendido

I kilka z grupy III:

playsalir wyjść playsalido
playvivir mieszkać, żyć playvivido
playpartir dzielić/wyruszyć playpartido
subir wejśc na górę playsubido
playdormir spać playdormido
playunir połączyć playunido

Jeśli w temacie czasownika pojawiają się dwie samogłoski obok siebie, w końcówce pojawi się akcent:

-ído

Kilka czasowników z II grupy:

playcaer spaść playcaído
playleer czytać playleído
playtraer przynosić playtraído
playoír słyszeć playoído
playcreer wierzyć playcreído
reír śmiać się playreído

Istnieje jeszcze kilka nieregularnych participos, oto one:

playabrir otwierać playabierto
playcubrir przykrywać playcubierto
playdecir powiedzieć playdicho
playescribir pisać playescrito
playhacer robić playhecho
playmorir umrzeć playmuerto
playponer położyć playpuesto
romper zepsuć playroto
playver widzieć playvisto
playvolver wracać playvuelto

Koniec! Wiecie już wszystko o participio pasado, gratulujemy! :-)

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.