Mowa zależna w języku hiszpańskim - estilo indirecto

Mowa zależna, czyli po hiszpańsku estilo indirecto, służy nam do parafrazowania słów wypowiedzianych w teraz lub w przeszłości, np:

playMarco dice: "Tengo hambre". Marco mówi: "Jestem głodny".
playMarco dice que tiene hambre. Marco mówi, że jest głodny.
playMarco dijo: "Tengo hambre". Marco powiedział: "Jestem głodny".
playMarco dijo que tenía hambre. Marco powiedział, że był głodny.
playNos preguntan: "¿Queréis ir al cine mañana?" Pytają nas: "Chcecie iść jutro do kina?"
playNos preguntan si queremos ir al cine mañana. Pytają nas, czy chcemy iść jutro do kina.
playNos preguntaron: "¿Queréis ir al cine mañana?" Zapytali nas: "Chcecie iść jutro do kina?"
playNos preguntaron si queríamos ir al cine al día siguiente. Zapytali nas, czy chcemy iść jutro do kina.

playPaco anuncia: "He perdido mis llaves aquí." Paco informuje: "Zgubiłem tu moje klucze".
playPaco anuncia que ha perdido sus llaves aquí. Paco informuje, że zgubił tu swoje klucze.
playPaco anunció: "He perdido mis llaves aquí." Paco poinformował: "Zgubiłem tu moje klucze".
playPaco anunció que había perdido sus llaves allí. Paco poinformował, że zgubił tam swoje klucze.

Jak widzimy, tworzenie mowy zależnej w czasie teraźniejszym jest dość łatwe, jedyne o czym musimy pamiętać, to dopisanie czasownika wprowadzającego (np. powiedzieć, pytać, informować) i zmiana formy czasownika na właściwą osobę.

Tym niemniej, gdy tworzymy mowę zależną w czasie przeszłym, zmian jest zdecydowanie więcej. Dotyczą one czasów, zaimków, oznaczeń czasu i miejsca.

Spójrzmy więc jeszcze raz na pierwsze zdanie:

playMarco dijo: "Tengo hambre". Marco powiedział: "Jestem głodny".
playMarco dijo que tenía hambre. Marco powiedział, że był głodny.

Oto zmiana:

(yo) tengo (ja) mam » (él) tenía (on) miał

Widzicie? Zmienia się czas: Presente de Indicativo na Pretérito Imperfecto oraz forma osobowa czasownika.

Dobrze, zobaczmy drugie zdanie:

playNos preguntaron: "¿Queréis ir al cine mañana?" Zapytali nas: "Chcecie iść jutro do kina?"
playNos preguntaron si queríamos
ir al cine al día siguiente.
Zapytali nas, czy chcemy iść jutro do kina.

Zmiany:

playqueréis » playqueríamos
chcecie chcieliśmy (w tłumaczeniu na polski zostaje forma czasu teraźniejszego)
playmañana » playal día siguiente
jutro jutro (dosł. następnego dnia)

Czyli mamy zmianę czasu, formy osobowej czasownika oraz określenia czasu.

A teraz trzecie zdanie:

playPaco anunció: "He perdido mis llaves aquí." Paco poinformował: "Zgubiłem tu moje klucze".
playPaco anunció que había perdido sus llaves allí. Paco poinformował, że zgubił tam swoje klucze.

Zobaczmy, jakie zmiany zachodzą:

playhe perdido » playhabía perdido
zgubiłem zgubił (czas zaprzeszły,
w polskim nie występuje
)
playmis » playsus
moje swoje
playaquí » playallí
tu tam

W trzecim przykładzie zmienia się zatem czas, forma osobowa czasownika, zaimek dzierżawczy oraz okolicznik miejsca.

W języku polskim mowa zależna jest mocno uproszczona, często po czasowniku wprowadzającym w czasie przeszłym reszta zdania wyrażona jest nadal w czasie teraźniejszym. W hiszpańskim zamieniamy wszystko według ściśle określonych zasad, które, krok po kroku, Wam tu wyjaśnimy.

Zmiana czasów.

Gdy estilo indirecto (mowa zależna) wprowadzane jest przez czasownik w czasie przeszłym (najczęściej w Pretérito Indefinido), możemy zaobserwować następujące zmiany czasów (na przykładzie czasownika cantar - śpiewać):

mowa niezależna mowa zależna
Presente de Indicativo » Pretérito Imperfecto de Indicativo
playcanto » playcantaba
playPaula dijo: "Canto muy mal". » playPaula dijo que cantaba muy mal.
Paula powiedziała: "Bardzo źle śpiewam". Paula powiedziała, że bardzo źle śpiewa.
Pretérito Perfecto de Indicativo » Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo
playhe cantado » playhabía cantado
playPaula dijo: "Nunca antes he cantado". » playPaula dijo que nunca antes había cantado.
Paula powiedziała: "Nigdy wcześniej nie śpiewałam". Paula powiedziała, że nigdy wcześniej nie śpiewała.
Pretérito Indefinido de Indicativo » Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo
playcanté » playhabía cantado
playPaula dijo: "Canté ayer". » playPaula dijo que había cantado el día anterior.
Paula powiedziała: "Śpiewałam wczoraj". Paula powiedziała, że śpiewała dzień wcześniej.
Futuro Simple de Indicativo » Condicional Simple
playcantaré » playcantaría
playPaula dijo: "Cantaré". » playPaula dijo que cantaría.
Paula powiedziała: "Zaśpiewam". Paula powiedziała, że zaśpiewa.
Imperativo » Pretérito Imperfecto de Subjuntivo
playcanta » playcantara
playMarco dijo a Paula: "¡Canta!". » playMarco dijo a Paula que cantara.
Marco powiedział Pauli: "Śpiewaj!". Marco powiedział Pauli, żeby zaśpiewała.
Presente de Subjuntivo » Pretérito Imperfecto de Subjuntivo
playcante » playcantara
playMarco dijo: "Busco a alguien que cante". » playMarco dijo que buscaba a alguien que cantara.
Marco powiedział: "Szukam kogoś, kto śpiewa". Marco powiedział, że szuka kogoś, kto śpiewa.
Pretérito Perfecto de Subjuntivo Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo
playhaya cantado playhubiera cantado
playMarco dijo: ¡Qué pena que Paula no haya cantado!". playMarco lamentó que Paula no hubiera cantado.
Marco powiedział: "Jaka szkoda, że Paula nie zaśpiewała!". Marco żałował, że Paula nie zaśpiewała.
Futuro Perfecto de Indicativo » Condicional Perfecto
habrá cantado » playhabría cantado
Marco dijo: "Para el lunes que viene Paula habrá cantado". » playMarco dijo que para el lunes siguiente Paula habría cantado.
Marco powiedział: "Do przyszłego powiedziałku Paula zaśpiewa". Marco powiedział, że do następnego poniedziałku Paula zaśpiewa.

Pozostałe czasy i tryby nie zmieniają się. Są to Condicional Simple i Perfecto, Pretérito Imperfecto i Pretérito Pluscuamperfecto:

mowa niezależna mowa zależna
Condicional Simple » Condicional Simple
playPaula dijo a Marco: "Cantaría para tí". » playPaula dijo a Marco que cantaría para él.
Paula powiedziała Marco: "Zaśpiewałabym dla ciebie". Paula powiedziała Marco, że zaśpiewałaby dla niego.
Pretérito Imperfecto de Indicativo » Pretérito Imperfecto de Indicativo
playDijo: "Tenía un perro". » playDijo que tenía un perro.
Powiedział: "Miałem psa". Powiedział, że miał psa.
Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo » Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo
playDijo: "Cuando vine ya habían salido". » playDijo que cuando había venido ya habían salido.
Powiedział: "Kiedy przyszedłem, już wyszli". Powiedział, że kiedy przyszedł już wyszli.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Trzeba dodać osobny dział/zakładkę o Następstwie Czasów i odnieść Mowę Zależną do niego. Tutaj uporządkować trochę bo miescami bałagan. Sa też błędy, np. zdanie "Marco dijo que tenía hambre." tłumaczymy na polski jako "Marco powiedział, że JEST głodny" a nie "był". Polski czas przeszły jest w takich zdaniach tłumaczeniem hiszpańskiemu Pret. Pluscuamperfecto jako, że u nas czas Zaprzeszły wyszedł z uzycia i tylko czasem da sie go zastosować dla jasności.
Tak jak w ostatni przykładzie "...gdy przyszedł już (byli) wyszli"