Czas przeszły prosty Pretérito Indefinido - język hiszpański

Czas Pretérito Indefinido to czas przeszły prosty. Służy on do opisu czynności, które wydarzyły się w danym momencie w przeszłości. Nie zawsze znamy dokładny moment zdarzenia, ale zawsze jest to czynność zakończona. By było nam łatwiej zrozumieć różnicę między tym czasem, a drugim czasem przeszłym, Pretérito Imperfecto, mówi się, że Indefinido wyraża czynności dokonane. Jest to pewne uproszczenie, ale na początku nauki znacznie ułatwia sprawę.

Przykłady z użyciem Pretérito Indefinido, opisującego czynność jednorazową, dokonaną wyglądają następująco:

playMario llegó. Przyjechał Mario.
playTrabajé ahí. Pracowałem/pracowałam tam.
playNos casamos en Cracovia. Wzięliśmy ślub w Krakowie.
playLa semana pasada compraron
un coche.
Kupili samochód.
playLlamó mi madre. Zadzwoniła moja mama.
playEstuve en Madrid. Byłem w Madrycie.

Jak widzimy, w powyższych przykładach nie mamy określonego momentu w przeszłości, możemy to zrobić przez dodanie określeń czasu:

playMario llegó anoche. Mario przyjechał wczoraj w nocy.
playTrabajé ahí el año pasado. Pracowałem/pracowałam tam w zeszłym roku.
playNos casamos en Cracovia hace dos meses. Dwa miesiące temu wzięliśmy ślub w Krakowie.
playLa semana pasada compraron un coche. W zeszłym tygodniu kupili samochód.
playAyer llamó mi madre. Wczoraj zadzwoniła moja mama.
playEstuve en Madrid en 1990. Byłem w Madrycie w 1990.

Dla Pretérito Indefinido te określenia czasu są bardzo ważne, warto je zapamiętać:

playayer wczoraj
playanoche wczoraj w nocy
playanteayer przedwczoraj
playel año pasado w zeszłym roku
playel mes pasado w zeszłym miesiącu
playla semana pasada w zeszłym tygodniu
playel lunes pasado w zeszły poniedziałek
playel lunes w poniedziałek (teraz jest np. piątek)
playen 1900 w 1900 roku
playen el año 1902 w roku 1902
playen mayo w maju (teraz jest np. czerwiec)
playhace tres años trzy lata temu
playhace dos meses dwa miesiące temu
playhace tres días trzy dni temu
playen el pasado w przeszłości

Czas Pretérito Indefinido służy też do wyrażania stanu przeszłego, który nie jest już aktualny. Używając w takich zdaniach tego czasu przeszłego, zaznaczamy tylko, że dana czynność miała miejsce i się zakończyła, nie kładziemy nacisku na czas trwania akcji (do tego służy Pretérito Imperfecto):

playEntre 2002 y 2008 viví en Alicante. Między 2002 a 2008 mieszkałem/am w Alicante.
playEn aquella época tuvimos mucho trabajo. W tamtym czasie mieliśmy dużo pracy.
Fue el viaje de mi vida. To była podróż mojego życia.

Pretérito Indefinido używamy również, gdy opowiadamy o następujących po sobie czynnościach:

playPaco llegó de la escuela y se fue a su habitación para hacer los deberes. Paco przyszedł ze szkoły i poszedł do swojego pokoju odrabiać pracę domową.
playTrabajé un poco y luego comí. Popracowałem/popracowałam trochę a potem zjadłem obiad.
playComió todo de la nevera y salió de casa. Zjadł wszystko z lodówki i wyszedł z domu.
playBebió un vaso de leche y se sintió mal. Wypiła szklankę mleka i źle się poczuła.
playVino a la fiesta, bailó una o dos veces y salió. Przyszedł na imprezę, zatańczył raz czy dwa i wyszedł.
playVinieron a la tienda y compraron comida para gato. Przyszli do sklepu i kupili jedzenie dla kota.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

mam wątpliwości: Tu, na górze jest zdanie: 'vivi en Madrid'
Jest to czynność zakończona, która trwała jakiś dłuższy okres czasu, więc wydaje mi się, że powinien tu być czas Preterito Imperfecto.
Dopiero zaczynam naukę hiszpańskiego, więc moe się mylić, ale w zakładce 'Preterito Imperfecto' jest takie samo zdanie (tylko że inne miasto): Mieszkaliśmy w Barcelonie.

Nie powinno być Bebió zamiast Bebó ?

:-) w zdaniu 4 od końca ma być chyba rodzajnik LA nie LE (nevera)
Comió todo de le nevera y salió de casa.
....................LA nevera ....................
;-)