Pytania i przeczenia w czasie Futuro de Indicativo - język hiszpański

Tworzenie pytań w czasie Futuro Imperfecto jest oczywiście łatwe, po prostu dodajemy znaki zapytania i ewentualnie zaimek pytający:

play¿Cuándo será el concierto? Kiedy odbędzie się koncert?
play¿Terminarás los estudios? Skończysz studia?
play¿Por qué iremos a Mallorca el año que viene? Dlaczego jedziemy na Majorkę w przyszłym roku?
play¿Me escribirás? Napiszesz do mnie?
play¿Quién te llamará? Kto do ciebie zadzwoni?
play¿Vendrás a mi casa? Przyjdziesz do mnie do domu?

Jeśli chodzi o przeczenia, dodajemy partykułę no - nie lub nunca - nigdy przed czasownik:

playEl examen no será demasiado difícil. Egzamin nie będzie zbyt trudny.
playNunca terminarás los estudios. Nigdy nie skończysz studiów.
play¿Por qué no iremos a Mallorca el año que viene? A czemu nie mielibyśmy pojechać na Majorkę w przyszłym roku?
playNo te escribiré. Nie napiszę do ciebie.
play¡Nunca lo haré! Nigdy tego nie zrobię!
playNo vendré a tu casa, tengo mucho trabajo. Nie przyjdę do ciebie do domu, mam dużo pracy.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.