Czas zaprzeszły Pretérito Pluscuamperfecto - język hiszpański

Czas zaprzeszły Pretérito Pluscuamperfecto używany jest, jak sama nazwa wskazuje, kiedy opowiadamy o wydarzeniach, które miały miejsce wcześniej niż inne zdarzenia w przeszłości:

playCuando vinimos, ellos ya habían salido. Kiedy przyszliśmy,
oni już wyszli.
playQuería besarla pero ella ya se había ido. Chciał ją pocałować,
ale ona już sobie poszła.
playCuando me encontré con Paco aquella tarde, él ya había cenado. Kiedy tamtego wieczora spotkałam
się z Paco, on już zjadł kolację.
playCuando llegamos al cine, la película había empezado ya. Kiedy dotarliśmy do kina,
film już się zaczął.
playQuería fregar los platos, pero mi madre ya los había fregado. Chciałem zmyć talerze,
ale moja mama już je zmyła.
playNo pude hablar con Pedro porque ya se había dormido. Nie mogłam porozmawiać z Pedro, ponieważ juz zasnął.

Ach, jakie to proste!

Czasu Pretérito Pluscuamperfecto używamy także w mowie zależnej (którą szerzej zajmiemy się innym razem). Gdy czasownik w czasie przeszłym zmieniamy na mowę zależną, pojawi się on właśnie w formie czasu zaprzeszłego:

playAntonia nos dijo que los chicos ya se habían ido. Antonia nam powiedziała, że chłopcy już sobie poszli.
playLa pregunté si ya había comido. Zapytałem ją, czy już zjadła obiad.
playMe preguntaron cuándo había cenado. Zapytali mnie, kiedy zjadłem kolację.
playEl policía nos explicó que había pasado. Policjant wyjaśnił nam, co się stało.
playMi madre me dijo que ya había fregado los platos. Moja mama powiedziała mi, że już pozmywała talerze.
playDije al policía que me habían robado la cartera. Powiedziałem policjantowi, że ukradli mi portfel.

Ot, cała tajemnica użycia czasu Pretérito Pluscuamperfecto.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.