Czasownik estar - odmiana

Teraz zobaczymy, jak czasownik ESTAR odmienia się w różnych czasach.

Zacznijmy od czasu teraźniejszego, Presente de Indicativo, którego używamy do opisu naszej rutyny i rzeczywistości w teraźniejszości:

Singular Plural
1. osoba playestoy playestamos
jestem jesteśmy
2. osoba playestás playestáis
jesteś jesteście
3. osoba playestá playestán
jest

Zwróćmy uwagę na akcenty, są bardzo ważne, szczególnie 2 i 3 os. l.p., ponieważ w hiszpańskim istnieją dwa zaimki osobowe, esta - ta oraz estas - te, które różnią się od naszego czasownika jedynie brakiem akcentu.

Zobaczmy teraz kilka przykładowych zdań:

playEstamos en mi casa. Jesteśmy w moim domu.
playMis padres están de viaje. Moi rodzice w podróży.
playPaco está en el trabajo. Paco jest w pracy.

W Pretérito Indefinido czyli czasie przeszłym dokonanym, czasownik ESTAR wygląda następująco:

Singular Plural
1. osoba playestuve playestuvimos
byłem/byłam byliśmy/byłyśmy
2. osoba playestuviste playestuvisteis
byłeś/byłaś byliście/byłyście
3. osoba playestuvo playestuvieron
był/była byli/były

Tu nie musicie martwić się o akcenty :-)

Oto przykłady:

playEstuvimos en el teatro ayer. Byliśmy wczoraj w teatrze.
playEl año pasado no estuvimos en España. W zeszłym roku nie byliśmy w Hiszpanii.
playMi madre estuvo muy cansada el lunes pasado. Moja mama była bardzo zmęczona w zeszły poniedziałek.

Odmiana w czasie przeszłym niedokonanym, zwanym Pretérito Imperfecto i służącym do tworzenia opisów w czasie przeszłym, wygląda tak:

Singular Plural
1. osoba playestaba playestábamos
byłem/byłam byliśmy/byłyśmy
2. osoba playestabas playestabais
byłeś/byłaś byliście/byłyście
3. osoba playestaba playestaban
był/była byli/były

Akcent pojawia się jedynie w 1 os. liczby mnogiej.

Zdania w tym czasie:

playEstábamos en la clase cuando vino el profesor. Byliśmy w klasie, kiedy przyszedł nauczyciel.
playJulio estaba triste toda la semana. Julio był smutny cały tydzień.
playLos niños estaban en el jardín. Dzieci były w ogrodzie.

Czas Pretérito Perfecto to jeszcze jeden czas przeszły niedokonany. Opisuje on czynności niedawno wykonane lub takie, które mają jakiś związek z teraźniejszością. Oto formy:

Singular Plural
1. osoba playhe estado playhemos estado
byłem/byłam byliśmy/byłyśmy
2. osoba playhas estado playhabéis estado
byłeś/byłaś byliście/byłyście
3. osoba playha estado playhan estado
był/była byli/były

Przykłady zdań:

play¿Habéis estado en España alguna vez? Byliście kiedyś w Hiszpanii?
playHoy he estado en cine. Byłem/byłam dziś w kinie.
playÚltimamente María ha estado muy contenta. Ostatnio María była bardzo zadowolona.

Teraz czas przyszły, Futuro Imperfecto, opisujący przyszłość, co do której jesteśmy pewni:

Singular Plural
1. osoba playestaré playestaremos
będę będziemy
2. osoba playestarás playestaréis
będziesz będziecie
3. osoba playestará playestarán
będzie będą

Zdania w tym czasie:

playSiempre estaré contigo. Zawsze będę z tobą.
playLos niños estarán en la escuela mañana. Dzieci będą jutro w szkole.
playEl año que viene estaremos en los Estados Unidos. W przyszłym roku będziemy
w Stanach Zjednoczonych.

Na koniec poznamy formy trybu przypuszczającego, czyli Condicional Simple:

Singular Plural
1. osoba playestaría playestaríamos
byłbym/byłabym bylibyśmy/byłybyśmy
2. osoba playestarías playestaríais
byłbyś/byłabyś bylibyście/byłybyście
3. osoba playestaría playestarían
byłby/byłaby byliby/byłyby

Zdania w tym czasie:

playEstaríamos más cansados sin vuestra ayuda. Bylibyśmy bardziej zmęczeni bez waszej pomocy.
playPaco estaría en Madrid si tuviera vacaciones. Paco byłby w Madrycie, gdyby miał teraz wakacje.
playEstaría feliz contigo, estoy seguro. Z tobą byłbym szczęśliwy, jestem tego pewien.

Koniec odmieniania czasownika ESTAR! Czas zerknąć na jego użycie.

Komentarze (4)

Z tym fui to nie wyszło byłem parkiem wczoraj fui to ser stały

Estuvimos en el teatro ayer - Byliśmy wczoraj w teatrze.
Fui al teatro ayer - Poszłam do teatru wczoraj. (Tutaj fui to 1 os. l.poj. od czasownika IR - W Pretérito Indefinido SER I IR mają taka samą odmianę! )

A tak w ogóle to dołączyłam tydzień temu do wszystkich uczących się hiszpańskiego. Próbowałam już wielu sposobów, jednak ten serwis jest prosty, przystępny i bardzo pomocny. Pozdrawiam

estuvimos en el teatro ayer - to mi pasuje zgodnie z regułą / czas przeszły dokonany/
ale ten sam przykład podany jest przy odmianie czasownika ser tylko w I os. l.poj - fui al teatro ayer - jak to mam rozróżnić i co jest prawidłowe? / byłem wczoraj w domu, w łóżku, w szkole/ - chyba jednak trzeba użyć czasownika estar.???

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.