Czasownik haber - odmiana

Odmianę czasownika HABER możemy podzielić na dwie części. Jak już wiecie, HABER może odmieniać się przez wszystkie osoby lub występować w jednej formie nieosobowej. Zaczniemy od pierwszego przypadku.

- HABER jako czasownik posiłkowy, pomagający tworzyć różne czasy złożone, odmienia się przez osoby jak każdy inny czasownik w języku hiszpańskim. Jak już pisaliśmy we wstępie, pełniąc tę funkcję nie jest tłumaczony na język polski, gdyż znaczenie całemu czasownikowi złożonemu nadaje ten, który stoi obok HABER, w formie participio pasado.

Zróbmy mały przegląd czasów, w których tworzeniu aktywnie uczestniczy czasownik HABER:

1. Pretérito Perfecto de Indicativo, czas przeszły niedokonany. Czasownik BAILAR - tańczyć:

Singular Plural
1. osoba playhe bailado playhemos bailado
2. osoba playhas bailado playhabéis bailado
3. osoba playha bailado playhan bailado

2. Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo, czas zaprzeszły. Czasownik PODER - móc:

Singular Plural
1. osoba playhabía podido playhabíamos podido
2. osoba playhabías podido playhabíais podido
3. osoba playhabía podido playhabían podido

3. Futuro Perfecto de Indicativo. Czasownik HACER - robić:

Singular Plural
1. osoba playhabré hecho playhabremos hecho
2. osoba playhabrás hecho playhabréis hecho
3. osoba playhabrá hecho playhabrán hecho

4. Condicional Perfecto. Czasownik HABLAR - mówić:

Singular Plural
1. osoba playhabría hablado playhabríamos hablado
2. osoba playhabrías hablado playhabríais hablado
3. osoba playhabría hablado playhabrían hablado

5. Pretérito Perfecto de Subjuntivo. Czasownik VER - widzieć:

Singular Plural
1. osoba playhaya visto playhayamos visto
2. osoba playhayas visto playhayáis visto
3. osoba playhaya visto playhayan visto

6. Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo. Czasownik DORMIR - spać:

Singular Plural
1. osoba playhubiera dormido playhubiéramos dormido
2. osoba playhubieras dormido playhubierais dormido
3. osoba playhubiera dormido playhubieran dormido

Czasy złożone tworzone dzięki czasownikowi HABER mamy już za sobą. Czas omówić odmianę formy nieosobowej.

- odmiana HABER w formie nieosobowej jest łatwa, gdyż wystarczy zapamiętać jedną formę dla każdego czasu. Przypominamy, że w tej postaci HABER znaczy "jest, znajduje się/są znajdują się". Sojrzmy, jak wygląda w różnych czasach i trybach:

1. Czas teraźniejszy Presente de Indicativo. Jest to podstawowy czas teraźniejszy, stosowany do opisów:

playhay jest

A może jakieś przykładowe zdania?

playEn la escuela hay muchos estudiantes. W szkole jest wielu uczniów.
playAquí hay un error. Tutaj jest błąd.
playEn Irlanda hay muchos polacos. W Irlandii jest wielu Polaków.

2. Pretérito Indefinido czyli czas przeszły dokonany. Stosujemy go do określonego momentu w przeszłości:

playhubo było
playAyer no hubo partido por causa de la lluvia. Z powodu deszczu nie było wczoraj meczu.
playEl lunes pasado en mi calle hubo un accidente W zeszły poniedziałek na mojej ulicy był wypadek.
playEl mes pasado en el teatro hubo mucha gente. W zeszłym miesiącu w teatrze było wiele osób.

3. W przeszłym niedokonanym, zwanym Pretérito Imperfecto, czasownik HABER wygląda tak:

playhabía było

Hay w tym czasie służy do ogólnego opisu, nie jest ważne, kiedy dokładnie coś się wydarzyło, ale sam fakt, że coś miało miejsce:

playEn la escuela había muchos estudiantes. W szkole było wielu uczniów.
playEn el museo había cien personas. W muzeum było sto osób.
playEn Europa había muchas guerras. W Europie było wiele wojen.

4. Czas Pretérito Perfecto to jeszcze jeden czas przeszły niedokonany. Opisuje sytuacje, które wydarzyły się w niedalekiej przeszłości lub mają związek z teraźniejszością:

playha habido było

playEste mes ha habido muchos accidentes. W tym miesiąc było wiele wypadków.
playEste año en el cine ha habido muchas películas muy buenas. W tym roku w kinach było dużo dobrych filmów.
playEsta semana ha habido muchos problemas con nuestro coche. W tym tygodniu było wiele
problemów z naszym samochodem.

5. Czas przyszły czyli Futuro de Indicativo, służący do opisywania czynności, które na pewno wydarzą się w przyszłości:

playhabrá będzie
playEn la escuela habrá muchos estudiantes. W szkole będzie wielu uczniów.
playAquí habrá un hotel. Tu będzie hotel.
playMañana no habrá clase de español. Jutro nie będzie lekcji hiszpańskiego.

6. Na koniec odmiana w Condicional Simple, czyli w trybie przypuszczającym:

playhabría było by
playHabría más trabajo si no hiciéramos horas extra. Byłoby więcej pracy, gdybyśmy nie zostali po godzinach.
playHabría más luz si abriéramos las cortinas. Byłoby więcej światła, jeśli odsłonilibyśmy zasłony.
playHabría mucha gente si no lloviera. Byłoby dużo ludzi, gdyby nie padało.

Ćwiczenia online:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (1)

ten temat kiepsko wytłumaczony :( a co z liczbami?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.