Czasownik haber

Czasownik HABER pełni w języku hiszpańskim cztery różne funkcje. Będąc czasownikiem "o kilku twarzach", może na początku nauki sprawiać nam trochę kłopotów, ale nie martwcie się, jesteśmy po to, by Wam z tym pomóc. Dlatego też omówimy tu wszystkie jego znaczenia i użycia tak, byście po przerobieniu tej lekcji nie mieli już żadnych wątpliwości.

- HABER może występować jako czasownik nieosobowy. Przyjmuje wtedy formę 3 os. l.p., ale w czasie Presente de Indicativo przyjmuje formę nieco zmienioną (nie ha, tylko HAY). Zazwyczaj tłumaczy się go na język polski jako "jest, znajduje się/są, znajdują się":

playEn el parque hay algunos chicos. W parku jacyś chłopcy.
En mi casa hay una mesa. W moim domu jest stół.

Po HAY nie możemy stawiać rodzajnika określonego! Wynika to z tego, że nasz czasownik zawsze odnosi się do czegoś nieokreślonego, o czym mówimy po raz pierwszy. Pamiętajmy więc, że po HAY możemy używamy jedynie rodzajnika nieokreślonego albo w ogóle pomijamy rodzajnik.

playEn el lago hay un buceador. W jeziorze znajduje się nurek.
playEn el lago hay agua. W jeziorze jest woda.

Jeśli rzeczownik występuje w liczbie mnogiej, forma czasownika HAY się nie zmienia:

playEn mi habitación hay una cama,
dos armarios y tres cuadros.
W moim pokoju jest jedno łóżko,
dwie szafy i trzy obrazy.

Formę nieosobową czasownika HABER możemy porównać do angielskiego there is/there are - (tam) jest/(tam) są.

- HABER posiada jednocześnie odmianę osobową we wszystkich czasach i trybach. Problem polega na tym, że kompletnie zmienia się wtedy jego funkcja. Odmieniony przez osoby HABER jest czasownikiem posiłkowym, który służy do tworzenia czasów i trybów złożonych, np. Pretérito Perfecto (de Indicativo/de Subjuntivo), Pretérito Pluscuamperfecto (de Indicativo/de Subjuntivo), Futuro Perfecto, Condicional Perfecto, itd. Kiedy pełni rolę czasownika posiłkowego, nie jest tłumaczony na język polski.

playHoy he dormido poco. Dziś mało spałem.
Siento que no hayas venido. Przykro mi, że nie przyszedłeś.
playCuando volví, ya habías dormido. Spałeś już, kiedy wróciłem.
playDentro de dos días ya habrán terminado los exámenes. Za dwa dni skończą się już egzaminy.
playSi hubiera salido antes, no habría perdido el autobús. Gdybym wyszedł wcześniej, nie uciekłby mi autobus.

- czasownik HABER (również odmieniany przez osoby) w połączeniu z przyimkiem de wyraża powinność, zobowiązanie. Jest to bardziej formalna wersja wyrażenia TENER QUE (musieć):

playHe de ir a la entrevista de trabajo. Muszę pójść na rozmowę o pracę.
playHa de terminar este informe. Musi skończyć ten raport.
playHabéis de estar allí a las ocho. Musicie być tam o ósmej.
playHan de hacerlo lo antes posible. Muszą to zrobić jak najszybciej.

- HABER w formie nieosobowej HAY i w połączeniu ze spójnikiem QUE oznacza potrzebę, obowiązek zrobienia czegoś tyle, że, oczywiście, w formie bezosobowej. Konstrukcję HAY QUE tłumaczymy na język polski jako "trzeba":

Hay que lavarse las manos antes de comer. Trzeba myć ręce przed jedzeniem.
playHay que hacerlo hoy. Trzeba zrobić to dzisiaj.
playEl ordenador no funciona, hay que repararlo. Komputer nie działa, trzeba go naprawić.

To już wszystkie funkcje czasownika HABER. Następnym krokiem będzie zapoznanie się z jego odmianą w różnych czasach.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

W polskim też istnieje podobna konstrukcja do HAY, jednak występuje tylko w przeczeniach, poza tym ma identyczne zastosowanie: "W moim pokoju NIE MA łóżka, dwóch szaf ani trzech obrazów".

I jeszcze... nie jest to forma nieosobowa skoro występuje w 3 osobie - w pokoju jest szaf czyli /ona jest w pokoju/
A może ktoś wie co to za forma "dilo" Dilo en ingles, por favor

Mało kto już na tę stronę zagląda, ale może uda mi się czegoś dowiedzieć. Jak rózne źródła zgodnie podają czasownik haber / nie znam dokładnego znaczenia/ posiada tylko w odmianie cz. teraźn tylko jedną formę hay i jest to zarówno 3 os lp jak i 3 os.lm. Ok to rozumiem i wiem jak tego hay używać, ale skoro "haber" ma w czasie terźn. tylko dwie osoby, to skąd bierze się jego odmiana przez osoby w cz.teraź wykorzystywana przy tworzeniu czasu przeszłego niedokonanego - preterito perfecto: he, has, ha,hemos,habeis,han? Czy ten czsownik odmienia się przez wszystkie czasy i osoby? I w której odmianie jest w takim układzie jest owo "HAY" bedę wdzięczna

"hay" to nie czasownik lecz forma NIEOSOBOWA czasownika "haber"