Czasownik haber - zastosowanie

O róznych funkcjach czasownika HABER pisaliśmy już we wstępie. Wiemy, że jego odmienione formy tworzą czasowniki złożone w różnych czasach. Zapoznaliśmy się też z konstrukcją HABER DE + bezokolicznik, wyrażającą zobowiązanie oraz HAY QUE + bezokolicznik, mówiącą o potrzebie zrobienia czegoś.

Dlatego też w tym temacie przyjrzymy się użyciu formy nieosobowej czasownika HABER, czyli HAY (jest, znajduje się/są znajdują się).

- czasownik HAY informuje nas o istnieniu rzeczy, osób lub miejsc, zaznacza, że znajdują się one w określonej przestrzeni, ale nie określa dokładnie ich położenia (do tego służy czasownik ESTAR). Zdania z HAY nie zawierają podmiotu, są bezosobowe.

playEn el parque hay un perro. W parku jest pies.
playAhí hay tres chicos. Tam jest trzech chłopców.
playHay alguien en el jardín. Ktoś jest w ogrodzie.
playEn la tele no hay nada. Nie ma nic w telewizji.

I tu dochodzimy do sedna sprawy: jak odróżnić od siebie czasowniki HABER i ESTAR? Dla Polaka nie jest to takie łatwe, ponieważ oba są tłumaczone jako "być, znajdować się", a jednak używane są w odmiennych rodzajach zdań. Zdradzimy Wam sekret, jak szybko ocenić, którego czasownika użyć w jakiej sytuacji.

1. Skoro HAY stwierdza samo istnienie obiektu, osoby, ale podaje ich dokładnego położenia, to zdania z HAY będę bardziej ogólne, nie do końca określone. Co za tym idzie, po czasowniku HAY w zdaniu mogą wystąpić takie oto elementy:

- rodzajniki nieokreślone: un, una, unos, unas;

-brak rodzajnika;

- zaimki nieokreślone (np. alguien, nadie, algo, nada, algún, ningún, itd.) i przysłówki (mucho, poco);

- liczby.

Spójrzmy teraz na przykłady:

playHay un estudiante nuevo en mi clase. W mojej klasie jest nowy uczeń.
playHay columpios en el parque. W parku są huśtawki.
playNo hay nadie en la calle. Na ulicy nie ma nikogo.
playEn la foto hay cinco personas. Na zdjęciu jest pięć osób.

I więcej przykładów! Zwróćcie uwagę, że wszystkie odpowiadają podanym wyżej zasadom.

HAY w pytaniach o istnienie czegoś:

play¿Hay alguien aquí? Jest tu ktoś?
play¿Hay cine en esta calle? Jest na tej ulicy kino?
play¿Hay leche en la nevera? Jest mleko w lodówce?

HAY w opisach miejsc:

playEn el jardín hay una mesa y diez sillas. W ogrodzie jest stół i dziesięć krzeseł.
playEn esta foto hay alguien que conozco. Na tym zdjęciu jest ktoś, kogo znam.
playEn mi piso hay un dormitorio. W moim mieszkaniu jest jedna sypialnia.

HAY w przykładach mówiących o pojęciach abstrakcyjnych:

playNo hay problema. Nie ma problemu.
play¿Hay algo interesante en este libro? Jest coś ciekawego
w tej książce?
playEn mi cocina hay mucha luz. W mojej kuchni jest dużo światła.

2. Czasownik ESTAR pojawi się z kolei w zdaniach bardzo konkretnych i przede wszystkim osobowych, czyli z jasno określonym podmiotem. ESTAR nie stwierdza samego istnienia danego obiektu czy osoby, on je lokalizuje, co sprawia, że stają się one znane, bardzo określone. Dlatego w zdaniach z tym czasownikiem pojawiają się:

- rodzajniki określone: el, la, los, las;

- zaimki dzierżawcze (mi, tu, su, itd.);

- zaimki wskazujące (este, esta, estos, estas, itd.);

- zaimki osobowe (yo, , él, ella, itd.);

- nazwy własne, imiona.

playLa farmacia está al lado de la escuela. Apteka jest obok szkoły.
playMi perro está allí. Mój pies jest tam.
playEn la foto están esas chicas que hemos visto hoy. Na zdjęciu są te dziewczyny, które dziś widzieliśmy.
playSolo estamos y yo, nadie más ha venido. Jesteśmy tylko ty i ja, nikt więcej nie przyszedł.
playManolo está en casa. Manolo jest w domu.

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie Wasze wątpliwości dotyczące użycia czasownika HABER oraz różnic w zastosowaniu HAY i ESTAR.

Komentarze (1)

¿Hay cine en esta calle? - to zdanie jest błędne. Powinno być ¿Hay algún cine en esta calle?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.