Perífrasis verbales z gerundio

Poznamy kilka perífrasis verbales, które łączą sie z czasownikiem w gerundio - imiesłowem czynnym. Pamiętamy gerundio? Zasady jego tworzenia są następujące:

- czasowniki zakończone na -ar, otrzymują koncówkę:

-ando

Oto kilka przykładów:

playtrabajar playtrabajando
pracować pracując
playhablar playhablando
mówić mówiąc
playpreparar playpreparando
przygotowywać przygotowując
estudiar estudiando
uczyć się ucząc się

- jeśli czasownik ma końcówkę -er lub -ir doczepiamy do niego:

-iendo

Kilka przykładów na -er:

playcomer playcomiendo
jeść jedząc
playbeber playbebiendo
pić pijąc
playhacer playhaciendo
robić robiąc
playaprender playaprendiendo
uczyć się ucząc się

I jeszcze kilka na -ir:

playsalir playsaliendo
wyjść wychodząc
playvivir playviviendo
mieszkać mieszkając
playescribir playescribiendo
pisać pisząc
playdormir playdurmiendo
spać śpiąc

Ok. Teraz poznamy kilka perífrasis:

-najważniejszą, bo najczęściej używaną jest konstrukcja estar + gerundio, opisująca długą czynność, która rozwija się w chwili mówienia:

playestar haciendo algo robić coś w tej chwili
playestar durmiendo spać (w tej chwili)

Przypomnijmy sobie odmianę czasownika ESTAR - być, znajdować się:

Singular Plural
1. osoba playestoy playestamos
2. osoba playestás playestáis
3. osoba playestá playestán

Czas na przykłady z konstrukcją estar + gerundio:

playMi marido está durmiendo ahora. Mój mąż śpi w tej chwili.
playTu hermano está estudiando en su habitación. Twój brat właśnie się uczy
w swoim pokoju.
playEstamos preparando la cena. Właśnie przygotowujemy kolację.

- inna struktura, która też opisuje ciągłą czynność, ale kładzie nacisk na to, że ktoś nadal coś robi, to seguir + gerudnio:

playseguir haciendo algo wciąż/nadal coś robić
playseguir durmiendo wciąż/nadal spać

Oto jak odmienia się seguir (odmian nie będziemy tłumaczyć na polski, bo nie będziemy się posługiwać dosłownym znaczeniem czasowników):

Singular Plural
1. osoba sigo seguimos
2. osoba sigues seguís
3. osoba playsigue siguen

Zobaczmy to w zdaniach:

playYa son las doce y mi marido sigue durmiendo. Już dwunasta a mój mąż nadal śpi.
playLa boda se ha acabado, pero ellos siguen bailando. Wesele się skończyło, ale oni wciąż tańczą.
playEste libro sigue siendo útil. Ta książka nadal jest przydatna.

- następna struktura opisuje stan ciągły, który trwa już długo i do tego określoną ilość czasu:

playllevar haciendo algo, p.ej. 10 años robić coś już długo, np. 10 lat
play llevar durmiendo 12 horas spać już 12 godzin

Oto odmiana llevar:

Singular Plural
1. osoba llevo llevamos
2. osoba llevas lleváis
3. osoba lleva llevan

Zobaczmy to w zdaniach:

playMi marido lleva durmiendo catorce horas. Mój mąż śpi już czternaście godzin.
playTu hermano lleva estudiando seis años. Twój brat uczy się sześć lat.
playLlevamos viviendo aquí mucho tiempo. Mieszkamy tu już długo (dosł. dużo czasu).

- podobne znaczenie ma następna struktura, z tym że podkreśla się ostentacyjność czynności:

playandar haciendo algo robić coś dość ostentacyjnie
playandar diciendo chodzić i opowiadać

Zobaczmy formy andar:

Singular Plural
1. osoba ando andamos
2. osoba andas andáis
3. osoba anda andan

I przykłady:

playPedro anda diciendo tonterías. Pedro chodzi i opowiada głupoty.
playTu hermano anda contando que soy su novia. Twój brat opowiada
że jestem jego dziewczyną.
playLos chicos andan pidiendo dinero. Chłopcy chodzą i proszą o pieniądze.

- kolejna struktura opisuje czynność, która się rozwija, dzięki niej podkreśla się to, że coś dzieje się systematycznie i stopniowo w teraźniejszości. Kładzie również nacisk na dalszy rozwój czynności:

playir haciendo algo robić coś stopniowo
playir analizando analizować po kolei

Oto odmiana czasownika ir:

Singular Plural
1. osoba playvoy playvamos
2. osoba playvas playvais
3. osoba playva playvan

No i przykładowe zdania:

playPedro va leyendo un libro tras otro. Pedro czyta książkę po książce.
playEn la clase vamos analizando los resultados. Na lekcji analizujemy (krok po kroku) wyniki.
playLos precios van subiendo poco a poco. Ceny powoli rosną.

- podobne znaczenie ma kolejna perífrasis, z tym, że ona rozwija się od przeszłości do obecnego momentu, czyli kładzie nacisk na dotychczasowy przebieg danej aktywności:

playvenir haciendo algo robić coś stopniowo od jakiegoś czasu do teraz
playvenir escribiendo pisać od jakiegoś czasu

Odmieńmy czasownik venir:

Singular Plural
1. osoba vengo venimos
2. osoba playvienes venís
3. osoba viene vienen

No i przykładowe zdania:

playPedro viene escribiendo su autobiografía. Pedro od jakiegoś czasu pisze swoją autobiografię.
playMarco y Luisa vienen contando las mismas historietas tontas. Marco i Luisa opowiadają od dawna te same głupkowate historyjki.
playVengo repitiendo que el niño es un genio. Od dawna powtarzam, że to genialne dziecko.
Słownictwo i wyrażenia, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.