Verbos de cambio - czasowniki opisujące zmianę stanu w języku hiszpańskim

Poznamy jeszcze kilka wyrażeń często używanych w hiszpańskim, są to tak zwane verbos de cambio, czyli czasowniki opisujące zmianę stanu. Wyróżniamy wśród nich:

- czasownik ponerse opisujący zmianę koloru, stanu psychicznego lub fizycznego:

playponerse + adjetivo
stać się przymiotnik
playPedro se pone colorado cuando la ve. Pedro czerwieni się gdy ją widzi.
playTu gato se puso enfermo después de comer este ratón. Twój kot rozchorował się po zjedzeniu tej myszy.
playAl ver estas fotos se pone alegre. Kiedy ogląda te zdjęcia robi się wesoła.

- czasownika volverse używamy do zmian gwałtownych i nieodwracalnych:

playvolverse + adjetivo/sustantivo
stać się/zmienić się na przymiotnik/rzeczownik
playPedro se ha vuelto enemigo de Marco. Pedro stał się wrogiem Marco.
playAl entrar a este partido se volvieron nacionalistas. Po wstąpieniu do tej partii stali się nacjonalistami.
playSe volvió loca después de ver este culebrón. Oszalała po obejrzeniu tej telenoweli.

- jeśli chcemy opisać zmianę (najczęściej negatywną) niezależną od podmiotu, często opisującą zdziwienie albo stan fizyczny (głuchy, ślepy) użyjemy:

playquedarse + adjetivo/sustantivo
stać się przymiotnik/rzeczownik
playAl ver los resultados del examen Pedro se quedó muy sorprendido. Pedro bardzo się zdziwił kiedy zobaczył wyniki egzaminu.
playLola se quedó coja después de aquel accidente. Lola zaczęła kuleć/utykać po tym wypadku.
playSe quedaron boquiabiertos cuando la vieron. Kiedy ją zobaczyli z zaskoczenia opadła im szczęka.

- jeśli mówimy o zmianach dotyczących czasu, wieku, naszych poglądów, używamy:

playhacerse + sustantivo/adjetivo
stać się/zrobić się rzeczownik/przymiotnik

playÚltimamente Jaime se ha hecho vegetariano. Ostatnio Jaime stał się wegetarianinem.
playTengo que admitir que tu hijo se hizo muy maduro. Muszę przyznać, ze Twój syn zrobił się bardzo dojrzały.
playUy, se ha hecho tarde, me voy a casa. Oj, zrobiło się późno, idę do domu.

- gdy opisujemy dużą, ważną zmianę, którą możemy określić mianem transformacji lub przemiany, stosujemy:

playconvertirse en + sustantivo
stać się/przemienić się w rzeczownik
playEste hombre se convertirá en alguien muy importante. Ten mężczyzna stanie się kimś bardzo ważnym.
Su amistad pronto se convirtió en un gran amor. Ich przyjaźń szybko przemieniła się w wielką miłość.

- kiedy mamy do czynienia ze zmianą, która jest wynikiem dużego wysiłku lub długotrwałego procesu, użyjemy

playllegar a ser + sustantivo/adjetivo
stać się/osiągnąć coś rzeczownik/przymiotnik
playGracias a su perseverancia Teresa llegó a ser la mejor alumna en su clase. Dzięki wytrwałości Teresa stała się najlepszą uczennicą w klasie.
playCon tu don de gentes llegarás a ser muy buen médico. Z twoją umiejętnością obcowania z ludźmi, staniesz się bardzo dobrym lekarzem.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.