Zestawienie czasów przeszłych - język hiszpański

Powtórzmy teraz czasy przeszłe.

Zaczniemy od Pretérito Perfecto. Pamiętacie, kiedy możemy go używać?

- Po pierwsze, do opisywania czynności, które wydarzyły się niedawno.

- Po drugie, do opowiadania o naszych doświadczeniach.

Ważne, by czynności wyrażane w tym czasie miały jakiś związek z teraźniejszością. Niezależnie od tego, czy mówimy o tym, co robiliśmy dziś, w tym roku czy w ciągu całego naszego życia, dotyczy to okresu, który jeszcze się nie zakończył. Czyli tak naprawdę nie sama czynność ma bezpośredni związek z chwilą obecną, ale przedział czasowy, o którym mówimy. Dziś, bo dzień dzisiejszy nadal trwa; w tym roku, ponieważ ten rok też jeszcze trwa; w ciągu naszego życia, gdyż żyjemy, mamy się dobrze i chcemy, by było to jasne :)

Oto zdania z czasownikami z I grupy koniugacyjnej -AR:

playHe trabajado por la mañana. Rano pracowałem.
playHas estado en Chile muchas veces. Byłeś w Chile wiele razy.
playHa llegado esta semana. Przyjechał w tym tygodniu.
playNunca hemos cantado en público. Nigdy nie śpiewaliśmy publicznie.
playSiempre habéis viajado mucho. Zawsze dużo podróżowaliście.
playHan hablado hasta ahora. Rozmawiali do tej pory.

II grupa koniugacyjna -ER:

playHe corrido por la mañana. Rano biegałem.
playHas tenido la oportunidad muchas veces. Miałeś szansę/okazję wiele razy.
playHa comido ya. Już jadł.
playNunca hemos perdido nada. Nigdy nic nie zgubiliśmy.
playSiempre habéis visto muchas películas. Zawsze oglądaliście dużo filmów.
playNo han vuelto hasta ahora. Do tej pory nie wrócili.

Jeszcze przykłady z III grupy koniugacyjnej -IR:

playHe salido por la mañana. Wyszedłem rano.
playHas mentido muchas veces. Wiele razy skłamałeś.
playHa escrito esta semana. Pisał w tym tygodniu.
playNunca hemos ido al extranjero. Nigdy nie pojechaliśmy za granicę.
playTodavía no habéis traducido el texto. Jeszcze nie przetłumaczyliście tekstu.
playHan dormido hasta ahora. Spali do tej pory.

Teraz czas przeszły dokonany, Pretérito Indefinido, opisujący wydarzenia mające miejsce w konkretnym momencie w przeszłości. Od Pretérito Perfecto różni się tym, że mówi o sytuacjach, które rozpoczęły się i zakończyły w przeszłości, nie mają większego związku z chwilą obecną. Pretérito Indefinido to czas bardzo konkretny, określony, podczas gdy Pretérito Perfecto może opowiadać o przeszłości w sposób bardzo ogólny.

Przykłady z czasownikami z I grupy:

playTrabajé ayer. Wczoraj pracowałem.
playEstuviste allí el lunes pasado. Byłeś tam w zeszły poniedziałek.
playLa carta llegó el mes pasado. List doszedł w zeszłym miesiącu.
playHace dos años cantamos en un grupo. Przed dwoma laty śpiewaliśmy w zespole.
playViajasteis por Italia el año pasado. W zeszłym roku podróżówaliście po Włoszech.
playHablaron conmigo hace tres días. Rozmawiali ze mną trzy dni temu.

Czasowniki z II grupy:

playCorrí 10 kilómetros ayer. Wczoraj przebiegłem 10 kilometrów.
playLa semana pasada tuviste una entrevista de trabajo. W zeszłym tygodniu miałeś rozmowę o pracę.
playComió hace dos horas. Zjadł dwie godziny temu.
playHace dos años perdimos las maletas en el aeropuerto. Przed dwoma laty zgubiliśmy walizki na lotnisku.
playAnoche visteis a Juan. Zeszłej nocy widzieliście Juana.
playVolvieron de vacaciones hace tres días. Wrócili z wakacji trzy dni temu.

No i czasowniki z III grupy:

playAyer salí a cenar con mis amigos. Wczoraj wyszedłem z przyjaciółmi na kolację.
playAnoche, cuando hablamos, me mentiste a la cara. Wczoraj wieczorem, kiedy rozmawialiśmy, skłamałeś mi w żywe oczy.
playEscribió su último libro el año pasado. Swoją ostatnią książkę napisał w zeszłym roku.
playHace dos años fuimos a Venezuela. Dwa lata temu pojechaliśmy do Wenezueli.
playLa semana pasada tradujisteis todo el libro. W zeszłym tygodniu przetłumaczyliście całą książkę.
playEl domingo durmieron hasta tarde. W niedzielę spali do późna.

Teraz przypominimy sobie czas przeszły niedokonany, Pretérito Imperfecto. Nazywany jest czasem niedokonanym trochę dla uproszczenia, byśmy wiedzieli kiedy go użyć w zestawieniu z Pretérito Indefinido. Różnice między tymi dwoma czasami można w skrócie przedstawić w następujący sposób:

- Pretérito Indefinido, ponieważ lubi konkrety, służy do opisywania akcji, następujących po sobie czynności, tej części historii, która zapewnia rozwój wydarzeń.

- Pretérito Imperfecto jest uzupełnieniem historii opowiadanej w Indefinido. To czas opisowy, który jest tłem dla akcji, mówi o okolicznościach, emocjach, stanach towarzyszących poszczególnym czynnościom. Poza tym opisuje rutynę w przeszłości oraz może służyć do podkreślania wydłużonych czynności. Jeśli dłuższa czynność jest przerywana przez krótszą, to pierwsza będzie wyrażona za pomocą Imperfecto, druga zaś w Indefinido.

I grupa przykłady z czasownikami zakończonymi na -AR:

playTrabajaba los domingos. W niedziele pracowałem.
playEstabas triste. Byłeś smutny.
playEl tren llegaba siempre a las 2. Pociąg przyjeżdżał zawsze o drugiej.
playCantábamos cuando entró Miguel. Śpiewaliśmy, kiedy wszedł Miguel.
playViajabais mucho cuando erais jóvenes. Podróżowaliście dużo, kiedy byliście młodzi.
playLos vecinos hablaban todo el tiempo del robo. Sąsiedzi ciągle rozmawiali o kradzieży.

II grupa koniugacyjna -ER:

playCorría los domingos. W niedziele biegałem.
playAntes tenías mucha energía. Kiedyś miałeś dużo energii.
playComía mucho aquel invierno. Jadł dużo tamtej zimy.
playSiempre perdíamos los partidos. Zawsze przegrywaliśmy mecze.
playDe niños veíais muchas películas en el cine. Jako dzieci oglądaliście dużo filmów w kinie.
playMis amigos normalmente volvían de vacaciones en agosto. Moi przyjaciele zazwyczaj wracali z wakacji w sierpniu.

III grupa, czyli czasowniki z końcówką -IR:

playAntes siempre salía los viernes por la noche. Kiedyś zawsze wychodziłem w piątkowe wieczory.
playDe pequeño mentías mucho. Jako dziecko dużo kłamałeś.
playEscribía muchos poemas cuando era adolescente. Pisał dużo wierszy, kiedy był nastolatkiem.
playEn verano íbamos a la playa todos los días. Latem chodziliśmy na plażę każdego dnia.
playTraducíais muchos artículos durante los estudios. Tłumaczyliście wiele artykułów w czasie studiów.
playLos padres dormían cuando su hijo empezó a llorar. Rodzice spali, kiedy ich dziecko zaczęło płakać.

Pozostał nam jeszcze czas zaprzeszły, Pretérito Pluscuamperfecto. W języku polskim tłumaczony jest jak zwykły czas przeszły, ponieważ nie ma innej możliwości. Jednak w języku hiszpańskim wyróżnia się na tle pozostałysz czasów przeszłych, gdyż opisuje to, co wydarzyło się przed danym momentem w przeszłości. Najczęściej używany jest w zestawieniu z Pretérito Indefinido. Dużą rolę odgrywa w mowie zależnej.

Przykłady z czasownikami I grupy:

playHabía trabajado cuando vinieron. Kiedy przyszli już pracowałem.
playHabías estado listo cuando vine. Kiedy przyszedłem już byłeś gotowy.
playMe dijo que había llegado antes. Powiedział mi, że przyjechał wcześniej.
playYa habíamos cantado aquella canción. Już śpiewaliśmy tę piosenkę.
playCuando tuve la idea de organizar una excursión, ya habíais viajado solos. Kiedy wpadłem na pomysł zorganizowania wycieczki, już wyruszyliście w podróż sami.
playSus padres le dijeron que habían hablado con los profesores. Rodzice powiedzieli mu, że rozmawiali z nauczycielami.

Czasowniki II grupy:

playHabía corrido cuando vino la policía. Kiedy przyszła policja już pobiegłem/wybiegłem.
playNo sabía que habías tenido tantos problemas. Nie wiedziałem, że miałeś tyle problemów.
playMe dijo que había comido antes. Powiedział mi, że zjadł wcześniej.
playYa habíamos perdido cuando apareció nuestro entrenador. Kiedy pojawił się nasz trener, już (zdążyliśmy) przegrać.
playMe dijisteis que ya habíais visto aquellas fotos. Powiedzieliście, że już widzieliście te zdjęcia.
playYa habían vuelto de vacaciones cuando nosotros partimos. Wrócili z wakacji zanim my wyjechaliśmy.

Czasowniki III grupy:

playHabía salido cuando vinieron a mi casa. Kiedy przyszli do mojego domu, już wyszedłem.
playHabías mentido cuando vine. Kiedy przyszedłem już napisałeś.
playMe dijo que había escrito antes. Powiedział mi, że wcześniej napisał.
playYa habíamos ido cuando empezaron a bailar. Wyszliśmy zanim zaczęli tańczyć.
playCuando terminó la conferencia ya habíais traducido todo. Przetłumaczyliście wszystko, zanim konferencja się skończyła.
playLos niños ya habían dormido cuando volviste de trabajo. Dzieci już spały, kiedy wróciłeś z pracy.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (6)

Mam pytanie odnośnie latynoamerykańskich wersji języka hiszpańskiego. Ponoć jest różnica w posługiwaniu się czasami przeszłymi. Mogę prosić o wyjaśnienie, na czym ona polega? I czy tylko tu są różnice, czy jeszcze w innych kwestiach gramatycznych?

Jedno mega ważne pytanie:
Jest jakaś różnica między zdaniami:
He vivido en Madrid.
Vivi en Madrid.
Czyli preterito indefinido i perfecto...

Mam pytanie - o co dokładnie chodzi przy określeniu czy czynnosc jest dokonana, czy nie?????? prosze o jasną odpowiedź

W trzecim opisywanym czasie : Pretérito Imperfecto, dwa ostatnie przyklady z trabajar sa omylkowo napisane w czasie Pretérito Indefinido zamiast Pretérito Imperfecto. Dobrze widze?

Błędy poprawione

drugi z opisywanych czasów to preterito INDEFINIDO który jest czasem DOKONANYM.
dobrze byłoby poprawić ten błąd, to dosyć istotne.
jeszcze jest druga literówka - zamiast "Pfuscuamperfecto" powinno być "PLuscuamperfecto". :D