Zestawienie czasów teraźniejszych - język hiszpański

Zgromadzimy w tym miejscu wszystkie czasy, jakie poznaliśmy, wraz z krótkim opisem ich użycia. Zobaczymy też zdania w sześciu osobach, niekiedy z charakterystycznymi dla danego czasu określeniami czasu czy sposobu.

Zaczniemy od czasów teraźniejszych.

Pierwszy czas to Presente de Indicativo. Jak pamiętamy, jest to czas używany do opisów w czasie teraźniejszym, mówienia o stanach stałych, bliskiej przyszłości, powtarzalnych czynnościach.

Oto I grupa koniugacyjna. Naszym przykładem będzie czasownik trabajar - pracować:

playTrabajo mañana. Jutro pracuję.
playTrabajas mucho. Dużo pracujesz.
playTrabaja todos los días. Pracuje codziennie.
playYa no trabajamos. Już nie pracujemy.
playSiempre trabajáis mucho. Zawsze dużo pracujecie.
playTrabajan cada lunes. W każdy poniedziałek pracują.

W II koniugacji przeanalizujemy zdania z beber - pić:

playBebo mañana. Jutro piję.
playBebes mucho. Dużo pijesz.
playBebe todos los días. Pije codziennie.
playYa no bebemos. Już nie pijemy.
playSiempre bebéis mucho. Zawsze dużo pijecie.
playBeben cada lunes. Piją w każdy poniedziałek.

III koniugacja i czasownik escribir - pisać:

playEscribo mañana. Jutro napiszę.
playEscribes mucho. Dużo piszesz.
playEscribe todos los días. Pisze codziennie.
playYa no escribimos. Już nie piszemy.
playSiempre escribís mucho. Zawsze dużo piszecie.
playEscriben cada lunes. W każdy poniedziałek piszą.

Czas Presente de Indicativo jest używany do mówienia o:

- stanach lub czynnościach powtarzających się w teraźniejszości (np. nasza codzienna rutyna),

- stanach lub czynnościach stałych (gdy mówimy np. o tym, co lubimy, czym się zajmujemy na co dzień, itp.).

W czasie Presente de Indicativo raczej nie opisujemy czynności, które dzieją się teraz, w chwili mówienia (nie jest to zabronione przez reguły gramatyki, ale raczej rzadko spotykane). Do wyrażania czynności odbywających się w chwili mówienia lub czynności ciągłych służy nam konstrukcja estar+gerundio. Nie jest to odrębny czas, tylko konstrukcja peryfrastyczna, ale można powiedzieć, że odpowiada ona systemowi czasów Continuous w języku angielskim.

Aby utworzyć zdanie z tą konstrukcją, musimy odmienić czasownik ESTAR w czasie Presente de Indicativo i dodać do niego czasownik w formie imiesłowu gerundio, który tworzy się następująco:

czasowniki zakończone na -AR dodajemy końcówkę -ANDO
czasowniki zakończone na -ER lub -IR dodajemy końcówkę -IENDO

Najważniejsze wyjątki form gerundio to:

playIR iść playYENDO
playLEER czytać playLEYENDO
playDORMIR spać playDURMIENDO
playDECIR powiedzieć playDICIENDO

Oto zdania z czasownikami I koniugacji:

playEstoy trabajando en este momento. W tym momencie pracuję.
playEstás viajando ahora. Teraz podróżujesz.
playEstá bailando. Tańczy.
playAhora nos estamos bañando. Teraz się kąpiemy.
playEn este momento estáis mirando el cuadro de Picasso. W tym momencie patrzycie na obraz Picassa.
playActualmente se están peleando mucho. Obecnie dużo się kłócą.

Czasowniki II koniugacji:

playEstoy bebiendo café en este momento. W tym momencie piję kawę.
playEstás viendo una película. Oglądasz film.
playEstá amaneciendo. Świta (teraz).
playEstamos perdiendo el tiempo aquí. Tracimy czas tutaj.
playEn este momento estáis comiendo. W tym momencie jecie (obiad).
playEstán leyendo un libro fascinante. Czytają fascynującą książkę.

Przykłady z czasownikami III koniugacji:

playEstoy conduciendo en este momento. W tym momencie prowadzę (samochód).
play¿Qué me estás diciendo? Co ty (mi) mówisz?
playEstá durmiendo. Śpi.
playAhora estamos escribiendo un examen. Teraz piszemy egzamin.
playEn este momento estáis decidiendo sobre vuestro futuro. W tym momencie decydujecie o swojej przyszłości.
playEstán repitiendo las palabras del profesor. Powtarzają słowa nauczyciela.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (2)

Najlepsza strona do nauki ! Wytlumaczone wszystko prosto, zrozumiale. Super przyklady i jeszcze audio.
Dziekuje Serdecznie i Polecam wszystkim...

Zastanawiam mnie ta druga forma estar+gerundio, która przypomina mi Present Continuous w angielskim. Czy w hiszpańskim też jest taki czas, czy to tylko taka forma gramatyczna?