Zestawienie czasów przyszłych - język hiszpański

Spójrzmy teraz na zestawienie czasów przyszłych.

Zacznijmy od Futuro Imperfecto. Ten czas jest używany do opisywania zdarzeń w przyszłości, co do których mamy pewność, że się wydarzą. Gdy tłumaczymy go na język polski, możemy używać zarówno form dokonanych i niedokonanych czasownika (np. zrobię, będę robić).

Pamiętajmy też o drugiej funkcji tego czasu, którą jest wyrażanie przypuszczeń dotyczących teraźniejszości lub przyszłości (np. José no contesta. Estará ocupado. - José nie odbiera. Pewnie jest zajęty.).

Przykłady czasowników I grupy koniugacyjnej:

playTrabajaré mañana. Jutro będę pracować.
playEstarás en Varsovia dentro de dos días. Za dwa dni będziesz w Warszawie.
playLlegará el próximo lunes. Przyjedzie w przyszły poniedziałek.
playNunca más cantaremos en público. Już nigdy więcej nie będziemy śpiewać publicznie.
playViajaréis la semana que viene. W przyszłym tygodniu będziecie podróżować.
playHablarán con el jefe el mes que viene. W przyszłym miesiącu będą rozmawiać z szefem.

II grupa:

playCorreré mañana. Jutro będę biegać.
playTendrás la respuesta dentro de dos días. Za dwa dni będziesz miał odpowiedź.
playComerá con nosotros el próximo lunes. Zje z nami obiad w przyszły poniedziałek.
playNunca más perderemos el partido. Już nigdy więcej nie przegramy meczu.
playVeréis a María la semana que viene. W przyszłym tygodniu zobaczycie się z Maríą.
playVolverán el mes que viene. Wrócą w przyszłym miesiącu.

III grupa:

playSaldré con mis amigos mañana. Jutro wyjdę z moimi przyjaciółmi.
playNunca más me mentirás, ¿vale? Nigdy więcej mnie nie okłamiesz, dobra?
playEscribirá el próximo lunes. Napisze w przyszły poniedziałek.
playEl año que viene iremos a Australia. W przyszłym roku pojedziemy do Australii.
playTraduciréis en la siguiente conferencia. Będziecie tłumaczyć na następnej konferencji.
playMañana dormirán hasta tarde. Jutro będą spać do późna.

Teraz kolej na konstrukcję peryfrastyczną czasu przyszłego: ir+a+infinitivo, bardzo często używaną w hiszpańskim. Można powiedzieć, że odpowiada ona angielskiej konstrukcji "going to", opisuje zatem nasze plany, zamiary.

Jak tworzymy formy tej konstrukcji? Odmieniamy czasownik IR w Presente de Indicativo, dodajemy przyimek A oraz bezokolicznik czasownika, który nada właściwe znaczenie całemu wyrażeniu.

Oto przykłady sześciu osób w tej konstrukcji z czasownikiem trabajar - pracować:

playVoy a trabajar dentro de poco. Niedługo będę pracować.
playVas a trabajar luego. Będziesz pracować później.
playVa a trabajar hoy. Będzie dziś pracować.
playNunca más vamos a trabajar Już nigdy więcej nie będziemy pracować.
playVais a trabajar la semana que viene. W przyszłym tygodniu będziecie pracować.
playVan a trabajar más tarde. Później będą pracować.

Czasownik comer - jeść czyli II grupa koniugacyjna:

playVoy a comer dentro de poco. Niedługo będę jeść.
playVas a comer luego. Zjesz potem.
playVa a comer con nosotros el próximo lunes. Zje z nami w przyszły poniedziałek.
playNunca más vamos a comer en este restaurante. Już nigdy więcej nie zjemy w tej restauracji.
playVais a comer en nuestra casa la semana que viene. W przyszłym tygodniu zjecie u nas w domu.
playVan a comer más tarde. Zjedzą później.

III grupa i czasownik escribir - pisać:

playVoy a escribir dentro de poco. Niedługo będę pisać.
playVas a escribir luego. Później będziesz pisać.
playVa a escribir el próximo lunes. Będzie pisać w przyszły poniedziałek.
playNunca más vamos a escribir. Już nigdy więcej nie będziemy pisać.
playVais a escribir la semana que viene. W przyszłym tygodniu będziecie pisać.
playVan a escribir más tarde. Później będą pisać.

Na koniec czas przyszły Futuro Perfecto. Używamy go do opisywania sytuacji, które zaistnieją do określonego momentu w przyszłości. Poza tym, możemy z jego pomocą formułować przypuszczenia dotyczące przeszłości.

Czas na przykłady, I koniugacja i znów trabajar - pracować:

playHabré trabajado para mañana. Do jutra już będę pracować.
playHabrás trabajado para el verano. Do lata już będziesz pracować.
Habrá trabajado para el 2022. Do 2022 roku już będzie pracować.
playPara el año que viene ya habremos trabajado. Do przyszłego roku już będziemy pracować.
playHabréis trabajado para la semana que viene. Do przyszłego tygodnia już będziecie pracować.
playHabrán trabajado antes de las diez. Do dziesiątej już będą pracować.

Ok, teraz II grupa i czasownik vender - sprzedać:

playHabré vendido mi coche para la próxima semana. Do przyszłego tyogdnia sprzedam mój samochód.
playHabrás vendido tu casa para el verano. Do lata sprzedasz swój dom.
playHabrá vendido este terreno para 2017. Do 2017 roku sprzeda tę ziemię.
playPara el año que viene ya habremos vendido la empresa. Do przyszłego roku sprzedamy firmę.
playHabréis vendido toda la mercancía para mañana. Do jutra sprzedacie cały towar.
playHabrán vendido este cuadro antes de las diez. Do dziesiątej sprzedadzą ten obraz.

I na koniec czasownik escribir - pisać czyli III grupa (participio tego czasownika jest nieregularny):

playHabré escrito el informe para mañana. Do jutra napiszę raport.
playHabrás escrito tu tesis para el verano. Do lata napiszesz swoją pracę magisterską.
playHabrá escrito este libro para 2016. Do 2016 roku napisze tę książkę.
playPara el año que viene ya habremos escrito muchos cuentos. Do przyszłego roku napiszemy dużo opowiadań.
playHabréis escrito un ensayo para la semana que viene. Do przyszłego tygodnia napiszecie wypracowanie.
playHabrán escrito todo antes del lunes. Do poniedziałku napiszą wszystko.
Komentarze (1)

Peryfraza "ir a +infinitivo" powinna byc omówiona jako osobne zagadnienie gdyż w języku potocznym praktycznie zastępuje Futuro Imperfecto w funkcji czasu przyszłego.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.