Przyimek DESDE - język hiszpański

Przyimek DESDE tłumaczymy jako od lub z, zarówno w czasie:

playVive en Madrid desde 2005. Mieszka w Madrycie od 2005 roku.
playTe quiero desde siempre. Kocham cię od zawsze.
playTrabajo aquí desde ayer. Pracuję tu od wczoraj.

... jak i przestrzeni:

playVengo desde Barcelona. Przyjeżdżam z Barcelony.
Tenemos que empezar desde el principio. Musimy zacząć od początku.
playLos Reyes Magos vinieron desde Oriente. Trzej Królowie przybyli ze wschodu.

Kiedy mówimy o momencie, jako punkcie w którym dana czynność się rozpoczęła, używamy samego przyimka desde. Gdy jednak chcemy określić ilość czasu, jaka minęła od rozpoczęcia czynności, do desde jest konieczne dodanie hace:

playEstudio español desde hace tres semanas. Uczę się hiszpańskiego od trzech tygodni.
playNos conocemos desde hace mucho tiempo. Znamy się już długo (dosłownie: od dłuższego czasu).
playTrabajo aquí desde hace tres meses. Pracuję tu od trzech miesięcy.

Desde łączy się z hasta, które znaczy do, tworząc strukturę desde ... hasta ... czyli z/od ... do ..., zarówno gdy mówimy o punktach w przestrzeni jak i w czasie:

playViajamos desde España hasta Alemania. Podróżujemy z Hiszpanii do Niemiec.
playFueron caminando desde la casa hasta el restaurante. Szli z domu do restauracji.
playTrabajo aquí desde las ocho hasta las doce. Pracuję tu od ósmej do dwunastej.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Czy w przykładzie "Vengo desde Barcelona." może być również Vengo de Barcelona?